PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jungiánská interpretace alchymického díla - ARL100317
Anglický název: Jungian Interpretation of the Alchemical Opus
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (21.02.2018)
Víkendový blokový seminář, který probíhá ve spolupráci s analytickým psychologem Mgr. Martinem Skálou, má za cíl intenzivní formou účastníky seznámit a umožnit jim prakticky vyzkoušet analyticko-psychologické interpretační postupy na konkrétním díle, kterým je alchymistický traktát 'Splendor solis'. Účastníci si před samotným víkendem přečtou předepsanou literaturu, se kterou pak budeme kromě samotného traktátu pracovat. Zápočet bude získán za účast na víkendovém soustředění a za seminární práci, v níž student podrobně analyzuje a vyloží jeden z motivů traktátu v kontextu celku díla.
Místo konání: Středisko Psychopompos, Růžová 7
Čas konání: Termín konání dohodneme s účastníky na schůzce na začátku semestru.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.03.2018)

Zápočet bude udělen při splnění těchto tří podmínek:

1. Prokázání znalosti přečtené literatury (Jungovy přednášky a shrnující kniha od Jolande Jacobi) během víkendového semináře.

2. Aktivní přítomnost na víkendovém semináři.

3. Seminární práce.

 

Možné typy seminárních prací:

a) praktická: amplifikace a interpretace jednoho (či více) ze symbolů/motivů v traktátu za pomoci komparativního materiálu

b) teoretická: reflexe toho, jak funguje jungiánský výklad (nebo jeden jeho aspekt), případně srovnání s jinými typy výkladů, zhodnocení jeho silných a slabých stránek

c) po předchozí dohodě s pedagogy je možné pojmout práci i jinak než těmito dvěma typy

 

Rozsah práce: 5-10 NS. Rozptyl je velký, protože podstatnějším kritériem než rozsah, je obsah. Text, za nímž je zřetelně (z odkazů na použitou literaturu) poctivá práce, může být i kratší. Delší texty, které spíš jen esejisticky řeční, aniž by z toho něco jasného plynulo, jejich délka nezachrání.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (21.02.2018)
Víkendový blokový seminář, který probíhá ve spolupráci s analytickým psychologem Mgr. Martinem Skálou, má za cíl intenzivní formou účastníky seznámit a umožnit jim prakticky vyzkoušet analyticko-psychologické interpretační postupy na konkrétním díle, kterým je alchymistický traktát 'Splendor solis'. Účastníci si před samotným víkendem přečtou předepsanou literaturu, se kterou pak budeme kromě samotného traktátu pracovat. Zápočet bude získán za účast na víkendovém soustředění a za seminární práci, v níž student podrobně analyzuje a vyloží jeden z motivů traktátu v kontextu celku díla. 
Místo konání: Středisko Psychopompos, Růžová 7
Čas konání: Termín konání dohodneme s účastníky na schůzce na začátku semestru. 
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Kozák, Ph.D. (27.03.2018)

Seminář nepředpokládá žádnou předběžnou znalost Jungova díla, analytické psychologie nebo religionistiky, i když je taková znalost samozřejmě vítána. 

Nutnou podmínkou účasti na víkendovém semináři je ale nastudování předepsané literatury! (viz soubory zde v SISu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK