PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Korejská náboženství v textech - ARL100313
Anglický název: Korean Religions in Texts
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)
Cílem kurzu je představit bohatou náboženskou scénu Koreje prostřednictvím textů korejské provenience. Budeme se věnovat textům, které představují korejskou mytologii, rozmanitost náboženských tradic a jejich vzájemnou interakci, spíše než úzce zaměřenými traktáty. Budeme se zabývat primárně premoderními texty buddhismu, konfucianismu a dále texty, které tato učení, včetně lidového náboženství, reflektují. Významnou část semestru se budeme věnovat kronikám Samguk jusa a Samguk sagi. Tyto texty jsou z významnými historiografickými spisy, svým obsahem ovšem tento rámec široce překračují, neboť kromě historických faktů obsahují záznamy kulturních dějin, mýty, legendy, vzorové příběhy ad. Proto je tyto texty nutno nazírat v kontextu postav autorů, doby vzniku, soudobé politické situace a zejména s ohledem na kulturní kontext východní Asie. Posluchači kurzu se nejen zevrubně seznámí s obsahem probíraných děl, ale předmět má za cíl posluchače naučit interpretovat probírané texty s ohledem na výše uvedený kontext.

Budeme pracovat s texty v českých a anglických překladech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

Požadavky na atest:

domácí příprava a aktivní účast v hodině, prezentace zadaného textu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

Účast na předmětu nepředpokládá žádnou předchozí znalost, kromě schopnosti číst překladové texty v angličtině. Předmět naopak může sloužit jako seznámení s náboženskými tradicemi Dálného Východu.

 

Oborovým koreanistům je určen paralelní předmět Textové tradice korejských náboženství - AKO100109

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK