PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mytické světy islámu - ARL100312
Anglický název: Mythical Worlds of Islam
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Vyučující: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (18.09.2017)

Předmět se bude zaměřovat na mýty a legendární příběhy, které se pojí s muslimským kulturním prostředím. Podíváme se jak přímo na pramenné texty (Korán, Životopis Proroka, Příběhy proroků, Tisíc a jedna noc), tak na sekundární texty, které se zabývají analýzou výše zmíněného.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (18.09.2017)

Zápočet bude udělován za základě aktivní účasti, důkladného čtení textů a přípravy na semináře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (29.09.2017)

Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516. 
Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55.
———. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 5–25. 
Kefeli, Agnès. “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia.” Slavic Review 70, no. 2 (2011): 373–98. 
Lawson, Todd. “Typological Figuration and the Meaning of ‘Spiritual’: The Qurʾanic Story of Joseph.” Journal of the American Oriental Society 132, no. 2 (2012): 221–44. 
Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.
Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.
Rippin, Andrew. “The Muslim Samson: Medieval, Modern and Scholarly Interpretations.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 71, no. 2 (2008): 239–53.
Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
Stetkevych, Suzanne Pinckney. “Sarah and the Hyena: Laughter, Menstruation, and the Genesis of a Double Entendre.” History of Religions 36, no. 1 (1996): 13–41.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (17.11.2017)

 1. 3.10. Úvodní hodina, Adam a Eva

 2. 10.10. - Adam

  na začátku hodiny doděláme zbytek textu z předchozího týdne, hlavně se soustředíme na srovnání napříč tradicemi a srovnání dvou zadaných textů.
   
  Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55
   
  Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process...
 3.  

  Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55.

  Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process...

 4. 24.10. - Adam

  Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.
   
 5. 31.10. - Adam a Eva

  Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.

  Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
 6. 7.11. - Eva

  Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
 7. 14.11. - Kain a Ábel

  at-Thalabí: Cain and Abel (text si pročtěte, budeme o něm mluvit na úvod, ale bez konkrétních předem daných otázek)

  Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516.

  1. Jaký typ přístupu k mýtům/příběhům autor má a v čem je užitečný?
  2. Jak se vysvětluje v muslimské tradici Kainova motivace k vraždě Ábela?
  3. Jak se řeší problém manželek pro Kaina a Abela?
  4. Jak funguje příbuzenství u Gayů?
  5. Jak se dívají na incest?
  6. Jak se na to napojuje Kain a Abel?
  7. Jak se na příběh Kaina a Abela napojují různé způsoby obživy?
  8. Kdo je to Starý Lovec a jak souvisí s placentou?
  9. Jak souvisí s Kainem a Abelem?
  10. Jakou roli hrají dcery Adama a Evy?
  11. Jak se vztahují k Prorokovi?
  12. Jakou má roli specificky Tuan Fatima?
  13. Jak fungují „možnosti na pozadí“ narativů?
  14. Proč dělá Durnkheim v antropologii problémy?

 8. 21.11. - Kain a Ábel

  Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516.

  8. Kdo je to Starý Lovec a jak souvisí s placentou?
  9. Jak souvisí s Kainem a Abelem?
  10. Jakou roli hrají dcery Adama a Evy?
  11. Jak se vztahují k Prorokovi?
  12. Jakou má roli specificky Tuan Fatima?
  13. Jak fungují „možnosti na pozadí“ narativů?
  14. Proč dělá Durnkheim v antropologii problémy?

  Kromě toho si zkuste znovu připomenout celý příběh od stvoření Adama až po Kaina a Abela, ke konci hodiny se pokusíme o celkovější interpretaci.

 9. 28.11. - Josef (syn Jákobův)

 10. 5.12. - Josef

 11. 12.12. - Josef

 12. 19.12. - Závěrečná hodina

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK