PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mytické světy islámu - ARL100312
Anglický název: Mythical Worlds of Islam
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Vyučující: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (18.09.2017)

Předmět se bude zaměřovat na mýty a legendární příběhy, které se pojí s muslimským kulturním prostředím. Podíváme se jak přímo na pramenné texty (Korán, Životopis Proroka, Příběhy proroků, Tisíc a jedna noc), tak na sekundární texty, které se zabývají analýzou výše zmíněného.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (18.09.2017)

Zápočet bude udělován za základě aktivní účasti, důkladného čtení textů a přípravy na semináře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (29.09.2017)

Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516. 
Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55.
———. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 5–25. 
Kefeli, Agnès. “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia.” Slavic Review 70, no. 2 (2011): 373–98. 
Lawson, Todd. “Typological Figuration and the Meaning of ‘Spiritual’: The Qurʾanic Story of Joseph.” Journal of the American Oriental Society 132, no. 2 (2012): 221–44. 
Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.
Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.
Rippin, Andrew. “The Muslim Samson: Medieval, Modern and Scholarly Interpretations.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 71, no. 2 (2008): 239–53.
Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
Stetkevych, Suzanne Pinckney. “Sarah and the Hyena: Laughter, Menstruation, and the Genesis of a Double Entendre.” History of Religions 36, no. 1 (1996): 13–41.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (15.12.2017)

 1. 3.10. Úvodní hodina, Adam a Eva

 2. 10.10. - Adam

  na začátku hodiny doděláme zbytek textu z předchozího týdne, hlavně se soustředíme na srovnání napříč tradicemi a srovnání dvou zadaných textů.
   
  Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55
   
  Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process...
 3.  

  Chipman, Leigh N. B. “Adam and the Angels: An Examination of Mythic Elements in Islamic Sources.” Arabica 49, no. 4 (2002): 429–55.

  Chipman, Leigh N. B. “Mythic Aspects of the Process of Adam’s Creation in Judaism and Islam.” Studia Islamica, no. 93 (2001): 9–25, tj. až od podkapitoly The Process...

 4. 24.10. - Adam

  Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.
   
 5. 31.10. - Adam a Eva

  Lybarger, Loren D. “The Demise of Adam in the ‘Qiṣaṣ Al-Anbiyā’:’ The Symbolic Politics of Death and Re-Burial in the Islamic ‘Stories of the Prophets.’” Numen 55, no. 5 (2008): 497–535.

  Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
 6. 7.11. - Eva

  Spellberg, D. A. “Writing the Unwritten Life of the Islamic Eve: Menstruation and the Demonization of Motherhood.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 3 (1996): 305–24.
 7. 14.11. - Kain a Ábel

  at-Thalabí: Cain and Abel (text si pročtěte, budeme o něm mluvit na úvod, ale bez konkrétních předem daných otázek)

  Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516.

 8. 21.11. - Kain a Ábel

  Bowen, John R. “Elaborating Scriptures: Cain and Abel in Gayo Society.” Man 27, no. 3 (1992): 495–516.

  Kromě toho si zkuste znovu připomenout celý příběh od stvoření Adama až po Kaina a Abela, ke konci hodiny se pokusíme o celkovější interpretaci.

 9. 28.11. - Josef (syn Jákobův)

  Zkuste si znovu připomenout celý příběh od stvoření Adama až po Kaina a Abela, pokusíme se o nástřel nějaké celkovější interpretace, nejspíše zejména strukturalistické, takže si můžete ve volném čase vytvářet systémy opozic.

  .Novým textem na příští hodinu je pak at-Thalabího příběh o Josefovi - je to poměrně dlouhé, tak tentokrát nedávám žádný sekundární text, ten si nehcáme na příště. Otázky jako tradičně k pramennému textu nebudou, ale obzvláštní pozornost věnujte pasážím se Zuleykou, protože na tu se pak zaměřují sekundární texty, které budeme číst.

 10. 5.12. - Josef

  Doděláme Thalabího text o Josefovi, + jsme vám přidala do souborů i koránské vyprávění, abyste ho měli v celku.

 11. 12.12. - Josef

  Lawson, Todd. “Typological Figuration and the Meaning of ‘Spiritual’: The Qurʾanic Story of Joseph.” Journal of the American Oriental Society 132, no. 2 (2012): 221–44. 

  1. Co je typologická figurace?

  2. Jak souvisí s časem?

  3. Proč je Josef důležitý pro šíu?

  4. Proč je důležitá Josefova košile?

  5. Jak souvisí Josef s Muhammadem, s ostatními proroky obecně, a s básníky?

  6. Proč je typologie silnější než logika?

  7. Co všechno může symbolizovat Josefova košile?

  Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.
   
  1. Jaké jsou zdroje, ze kterých čerpá rozvíjení příběhu Josefa a Zulejky?

  2. Jak vypadají k ženám přátelské interpretace příběhu?

  3. Jak se příběh změnil mezi Koránem a komentáři?

  4. Jakou roli hraje v příběhu patriarchální autorita a pouto mezi muži?

  5. Jaké přidané prvky se objevují v Tabarího Historii?

  6. Jak vypadá súfijská interpretace příběhu?

  7. Jak vypadá konec této interpretace a co se na něm dá ukázat?

  8. Jaká je podle autorek pozice žen jako čtenářek příběhu Josefa a Zulejky?

  9. Jak se projevuje lstivost komentátorů Koránu?

 12. 19.12. - Josef

  Merguerian, Gayane Karen, and Afsaneh Najmabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose ‘Best Story’?” International Journal of Middle East Studies 29, no. 4 (1997): 485–508.
   
  1. Jak vypadá súfijská interpretace příběhu?

  2. Jak vypadá konec této interpretace a co se na něm dá ukázat?

  3. Jaká je podle autorek pozice žen jako čtenářek příběhu Josefa a Zulejky?

  4. Jak se projevuje lstivost komentátorů Koránu?

    

   Kefeli, Agnès. “The Tale of Joseph and Zulaykha on the Volga Frontier: The Struggle for Gender, Religious, and National Identity in Imperial and Postrevolutionary Russia.” Slavic Review 70, no. 2 (2011): 373–98.

   1. V čem je oblast povolží specifická?

   2. Jaké zěmny v příběhu provedli modernisté?

   3. Jaká byla náboženská situace krišených (“Krashen”)?

   4. Jaká byla pozice žen v různých náboženstvích v oblasti?

   5. Jaké sou důležité místní verze příběhu Josefa a Zulejky a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

   6. Jak vypadá Iskháqího verze příběhu?

   7. Jaké je role příběhu v moderní době?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK