PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tradice Lotosové sútry - ARL100308
Anglický název: Traditions of the Lotus Sutra
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)
Lotosová sútra je jedním z nejvýznamnějších textů mahájánového buddhismu. Jedná se o text indického původu, který na mnoha rovinách ovlivnil kulturu Asie, především Dálného východu. Vliv této sútry najdeme nejen ve filosofii, rituálu a umění buddhismu, ale vlivy tohoto textu přesahují například i do politiky, geografie či literatury. Tento text také přináší či kodifikuje řadu konceptů a témat, která jsou z dnešního pohledu klíčová pro mahájánový buddhismus. Řada myšlenkových škol v čele se školou Tiantai, která vznikla v Číně a rozvíjela se v Koreji (Čchontche) a Japonsku (Tendai) z této sútry vychází. Toto učení se dále rozvíjí v učení myslitelů a reformátorů (zejm. Ničiren) a je produktivní i v dnešní době v rámci lokálních a globálních nových náboženských hnutí (Čchontche čong, Sokka Gakkai). Díky svému významu a popularitě je Lotosová sútra patrně nejstudovanějším textem v současné buddhologii. <br>
V kurzu se seznámíme s textem jako takovým a zasadíme ho do kontextu vývoje buddhismu. Kromě četby překladu Lotosové sútry budeme pracovat s překlady komentářové literatury a odbornými články. <br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

Cílem kurzu je studenty seznámit s tímto klíčovým textem, jeho významem o sobě a v kontextu vývoje buddhismu. Dotkneme se obecnějších metodologických a interpretačních otázek konstrukce náboženských tradic a západní konstrukce buddhismu. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

Požadavky na atest:

  • účastníci kurzu budou mít za úkol připravit si několikrát za semestr shrnutí určité části primárního textu či odborného článku včetně osnovy/handoutu pro ostatní  
  • dále se u všech účastníků předpokládá domácí příprava textu na následující hodinu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

 

LOPEZ, Donald S. The Lotus Sūtra: a biography. Princeton: Princeton University Press, 2016.

TEISER, Stephen F. a Jacqueline Ilyse STONE. Readings of the Lotus Sutra. New York: Columbia University Press, 2009. Columbia readings of Buddhist literature.

The lotus sutra. Berkeley: Numata center for buddhist translation and research, 1993. BDK English tripitaka.

ZIPORYN, B. Emptiness and omnipresence: an essential introduction to Tiantai Buddhism. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2016.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2018)

Kurz je vhodný nejen pro studenty ÚFaRu, ale i pro studenty ÚDLV a ÚJCA. Účast nepředpokládá předchozí znalost buddhismu. V kurzu budeme pracovat s anglickými překlady primárních textů a s odbornými články v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK