PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství II: Křesťanská náboženská praxe - ARL100304
Anglický název: Christian Religious Practice
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (05.12.2016)
Tento předmět představuje náboženskou praxi napříč spektrem křesťanských církví, uskupení a tradic. Vzhledem k šíři tématu se bude jednat pochopitelně o výběr, nicméně půjde o výběr reprezentativní, který neupřednostňuje jednu denominaci.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (16.05.2017)

Zkouška bude z obsahu přednášek + z literatury.

Videa použitá v přednáškách k dispozici zde. Upozorňuji, že součástí zkoušky bude i poznání rituálu podle záznamu!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová (27.03.2017)

Předběžný sylabus:

 

1. 20.2. - euharistie/večeře Páně

 

2. 27.2. - eucharistie II.; obřady spojené s hříchem a pokáním

 

3. 6.3. - křest

 

4. 13.3. - přechodové rituály (první přijímání, biřmování, konfirmace, ...)

 

5. 20.3. - přechodové rituály II (svatba, svěcení, sliby) + náboženští specialisté

 

6. 27.3. - svěcení + náboženští specialisté

 

7. 3.4. - smrt

 

8. 10.4. - svátky: Velikonoce

 

10. 24.4. - svátky: Vánoce + svátky spojené se světci a jiné náboženské příležitosti během roku

 

11. 15.5. - modlitba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK