PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací religionistika a vynalezení indoevropské mytologie - ARL100302
Anglický název: Comparative Religion and the Invention of Indo-European Mythology
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jiří Dynda
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (30.11.2016)

Úvod do srovnávací religionistiky a indoevropské mytologie. Několik prvních setkání seznámí posluchače s dějinami oboru a jeho teoretickými a metodologickými základy. Přes vlivné teorie G. Dumézila se pak dostane k jednotlivým mytologickým okruhům (kosmogonie, sociogonie, drakobijce, královská autorita, hrdinský epos, eschatologie), jak je rekonstruovali mytologové 20. stol. Každé téma – ať už metodologické či historicko-faktografické – se budeme snažit nejen detailně popsat a pochopit jeho rozdílné interpretace, ale zejména jej jako celek problematizovat a rozebrat jeho neuvědomělé předpoklady, vnitřní omezení a bolavá místa.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (30.11.2016)

Významnou součástí přednášek bude kritická reflexe ideologických předsudků jednotlivých teorií o Indoevropanech – od rasistických árjovských teorií z Evropy i USA z přelomu 19. a 20. stol., přes problematičnost různých diskurzů o Pravlasti, až po možné politické konotace prací některých současných srovnávacích religionistů (Dumézil, Eliade, Lincoln, Witzel). Celkově bude cílem – vedle získání faktických poznatků o širokém spektru IE mytologií a o možnostech jejich srovnávání – uvědomění si a reflexe romantizujících i ideologizujících prvků v samotném mytologickém bádání.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (15.05.2017)

Zkouška se skládá ze tří částí (každá max. 10 minut):

 

      I.            Otázka na jedno téma z přednášek:

 1 Vznik srovnávací religionistiky v 19. stol., srovnávací jazykověda a mýtus

2 Teorie o IE pravlasti a migraci; obecné kontury mytologie

3 Dumézilova teorie trojfunkčnosti IE ideologie

4 Po Dumézilovi: Rozvedení modelu

5 Muž a Dvojče: IE kosmogonie

6 Bůh bouře a drak: IE drakobijecký mýtus

7 Elity: Cattle-Raiding Myth & královská autorita

8 Magna mater: IE bohyně

 

   II.            Otázka z přečtené literatury:

 Krátce pohovořit o jedné z těchto vybraných kapitol z Jaan Puhvel, Srovnávací mytologie (některé kapitoly mají přímý vztah k otázkám z hodin):

 -          kap. 1. Studium mýtů

-          kap. 3. Pojmy indoevropský a indoíránský

-          kap. 13. Bůh a válečník

-          kap. 14. Král a panna

-          kap. 15. Kůň a vladař

-          kap. 16. Oheň ve vodě

 

III.            RPG-Bonusová otázka: 

Cílem je zkusit vysvětlit témata, o nichž jsme se bavili na hodinách, ale všelidsky a přístupně, se zhodnocením toho, k čemu jsou dobrá, např. pro normální svět:

 1)                 Vysvětlete svojí prababičce a pradědečkovi (RPG zkoušejících), k čemu je dobrá srovnávací mytologie.

2)                 Vysvětlete svému sousedovi elektrotechnikovi-slaboproudaři, k čemu je dobrý Dumézilův objev 3F.

3)                 Vysvětlete tureckému nacionalistovi, k čemu je dobrá koncepce indoevropské jazykové rodiny a kdy a jak je vhodné mluvit o IE pravlasti.

4)                 Navrhněte příklad trojfunkčního uspořádání v současné popkultuře či v současném světě.

5)                 ...atp.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (23.02.2017)

Předběžný sylabus:

1 Úvodní hodina: Vznik srovnávací indoevropeistiky v 19. stol. (20.2.)

2 Srovnávací jazykověda a mýtus; teorie o IE pravlasti a migraci; obecné kontury mytologie (27.2.)

3 Dumézil a tripartita I: Pantheony a společnost (6.3.)

4 Dumézil a tripartita II: Tři funkce (13.3.)

5 Po Dumézilovi: Rozvedení modelu (20.3.)

6 IE kosmogonie a sociogonie (27.3.)

7 Bůh bouře a drak: IE drakobijecký mýtus & Hrdina (3.4.)

8 Elity: Cattle-Raiding Myth & královská autorita (10.4.)

9 Magna mater: IE bohyně, čarodějky a vědmy (24.4.)

10 Konec světa: IE eschatologie (15.5.)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (30.11.2016)

Kurz je vhodný pro studenty religionistiky v bakalářském i magisterském stupni studia. Může také přijít vhod archeologům, etnologům, srovnávacím lingvistům či historikům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK