PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k egyptskému náboženství - ARL100295
Anglický název: Egyptian Religion: A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5248
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (28.02.2019)
Seminář doplňuje přednášku Egyptské náboženství (ARL100170). Cílem bude poskytnout vhled do velice specifického náboženského myšlení starého Egypta a to skrze představení a kritickou diskuzi nad některými fenomény, které jsou pro egyptské náboženství typické a které z něj zároveň činí jedinečný systém. Budeme se proto věnovat nejen základní principům egyptského písma a ontologii, která je s ním spojena, ale i fenoménům jako například tzv. “demokratizaci” zásvětních představ, fenoménu synkretizmu a jeho různým modalitám a v neposlední řadě i mytologickým narativům a otázce absence příběhu v korpusu staroegyptského mytologického materiálu a co to přesně vlastně znamená.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (28.02.2019)

Zápočet bude udělen za průběžnou četbu společných textů, přípravu jedoho dvou referátů na zadané téma a pravidelnou docházku (max. tři absence).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (08.05.2019)

BLOK I – Texty pyramid

1) Úvod: co jsou to pyramidy? (22.2.)
a)     Geografické seznámení s oblastí (Google maps)
b)     Přehled počtu pyramid a jejich umístění, periodizace
c)     Stručná historie staveb – klíčové architektonické a reliéfní koncepty pyramidových komplexů: Djoser, Sahure (výzdoba)

2) Texty pyramid: struktura, jak v nich hledat a co je možné v nich zkoumat? (1.3.)
a)     Úvod
b)     Přehled o základních edicích a jak se v nich orientovat => jakým způsobem se takovýto korpus studuje? Co všechno s tím můžeme dělat?
c)     Mají Texty pyramid nějakou jasně popsatelnou strukturu? (shrnout články – diskuze nad jednotlivými argumenty).

–      Společné čtení:
o   Allen, James P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Edited by Peter Der Manuelian. Writings from the Ancient World, no. 23. Leiden ; Boston: Brill, 2005, p. 1–14.

–      Referáty:
o   Allen, James P., ‘Reading a Pyramid’, in Hommages à Jean Leclant 1, ed. by Catherine Berger, Gisèle Clerc, and Nicolas Grimal (Le Caire: Institut français d’archéologie orientale, 1994), pp. 5–28
o   Hays, Harold M., ‘Unreading the Pyramids’, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, 109 (2009), 195–220

3) Texty pyramid – typologie (8.3.)
a)     Orální charakter Textů pyramid
b)     Funkce – nástroj přerození/transformace zesnulého krále
c)     Typologie (skupiny A–O)

 –      Společné čtení:
o   Venisovy texty pyramid (Allen, James P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Edited by Peter Der Manuelian. Writings from the Ancient World, no. 23. Leiden ; Boston: Brill, 2005, p. 15–64).

–      Referát:
o   Reintges, Chris H. “The Oral-Compositional Form of Pyramid Text Discourse.” In Narratives of Egypt and the Ancient Near East, edited by Fredrik Hagen, 3–54. Orientalia Lovaniensia Analecta 189. Leuven: Peeters, 2011. (s. 3–25, resp. kap. 1–5; s. 25–47 obsahující lingvistické důkazy o původně orálním charakteru Textů pyramid [tedy kap. 5.1–7] shrňte jen velice stručně, bez rozvádění detailů)

4) Hodina odpadá (15.3.)

5) Texty pyramid – konkrétní motivy v TP (22.3.)
a) Rozbor Cannibal Hymn

–      Společné čtení:
o   Eyre, Christopher. The Cannibal Hymn: A Cultural and Literary Study. 1. publ. Liverpool: Liverpool University Press, 2002, s. 7–10.

–      Referát:
o   Eyre, Christopher. The Cannibal Hymn: A Cultural and Literary Study. 1. publ. Liverpool: Liverpool University Press, 2002, s. 137–152, 159–174. [Aleš SLapnička]

6) Hodina odpadá (29.3.)

7) Dokončení rozboru kanibalského hymnu (5.4.)

8) Konec staré říše – nástup Usira (12.4.)
–      Společné čtení:

o  Rachel Shalomi-Hen, ‘The Dawn of Osiris and the Dusk of the Sun-Temples: Religious History at the End of the Fifth Dynasty’, in Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom: Perspectives on the Pyramid Age, ed. by Peter Der Manuelian and Thomas Schneider, Harvard Egyptological Studies, volume 1 (Leiden: Brill, 2015), pp. 1011–1019
o Mark Smith, ‘Democratization of the Afterlife’, UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1 (2009) <http://escholarship.org/uc/item/70g428wj> [accessed 19 February 2017]

–      Referáty:
o  Harold M. Hays, ‘The Death of the Democratisation of the Afterlife’, in Old Kingdom, New Perspectives: Egyptian Art and Archaeology 2750-2150 BC, ed. by Nigel Strudwick and Helen Strudwick (Oxford ; Oakville: Oxbow Books, 2011), pp. 115–130 [Helena Hájková]
o Jaromír Krejčí, Dušan Madgolen, Abúsírské sluneční chrámy a kult boha slunce v době staré říše. Katalog k výstavě, s. 102–121 [Jáchym Novák]

9) Texty rakví (26.4.)
1)   Politický a kulturní kontext CTs – kdo to vlastně byli “nomarchové”? [Já, Willems, Harco, Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture: Religious Ideas and Ritual Practice in Middle Kingdom Elite Cemeteries, Culture and History of the Ancient Near East, volume 73 (Leiden ; Boston: Brill, 2014), p. 4–59]; 2) význam CTs; 3) náboženský kontext

10) Novoříšský mytologický narativ I: Příběh o dvou bratrech (3.5.)

Četba a interpretace Příběhu o dvou bratrech

Společná četba: Příběh o dvou bratrech (Tale of the Two Brothers)

–      Na tuto hodinu prosím, abyste si všichni pečlivě celý příběh přečetli a pokusili se identifikovat motivy, které nyní, na základě své zkušenosti s přednáškami a seminářem, můžete rozeznat. Zkuste se „rozjet“, tj. nedržte se zpátky, jakékoliv paralely Vás napadnou, byť by se mohly zdát sebebláznivější, si poznamenejte (a nemusí být pouze z Egypta, můžete zabrousit i do jiných kultur).

Referát: Susan T. Hollis, The Ancient Egyptian “Tale of Two Brothers”: A Mythological, Relgious, Literary, and Historico-Political Study. 2nd ed. Oakville, CT: Bannerstone Press, 2008, s. 11–45 [Zuzana]

11) Hodina odpadá – pracovní cesta (10.5.)

12) Novoříšský mytologický narativ II: Příběh o dvou bratrech (17.5.)

Motivická analýza Příběhu o dvou bratrech, kterou naleznete na s. 99–161 v mé knize (soubor s názvem: Interpreting Ancient Egyptian Narratives_nahled.pdf). K tomu budou ještě vybrané části z analýzy S. Hollis. Rozdělení referátů je tedy takovéto:
referát 1: Pehal 2014: 99–117 + Hollis: 113–126 (Kateřina)
referát 2: Pehal 2014: 118–146 + Hollis: 143–146, 165–168 (Janek)
referát 3: Pehal 2014: 146–161 + Hollis: 168–175, 179–186 (Aleš)
Každý to budete mít zhruba na 25–30 min.

13) Novoříšský mytologický narativ III: Příběh o dvou bratrech (24.5.)

Analýzu struktury celého textu s tím, že budeme čerpat kromě monografie i z jednoho mého článku (soubor s názvem: LingAeg-StudMon-19_Time and Space_08_Pehal.pdf), který rozpracovává kruhovou strukturu celého textu (bude to samostatý referát).
referát 1: Pehal 2014: 163–187; vynechat s. 175–177, resp. srovnat s upraveným modelem v: Pehal 2018, s. 172 (?)
referát 2: Pehal 2014: 187–210 (?)
referát 3: Pehal 2018: přečtěte si celý článek pro kontext s tím, že pro referát jsou klíčové s. 162–178 (151–162 jsou shrnutí a mírné doplnění  toho, co je v monografii) (?)
Každý to budete mít zhruba na 25–30 min.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK