PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství mezi modernou a postmodernou - ARL100291
Anglický název: The Christianity between modernity and postmodernity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (16.02.2016)
Tomáš Halík

Křesťanství mezi modernou a postmodernou (seminář v LS 2015/16)

1. Dějiny křesťanství – proměny, inkulturace, rekontextualizace; nejradikálnější proměny ve starších dějinách
křesťanství
2. Proměny pojmu náboženství; od kdy do kdy je křesťanství náboženstvím?
3. Vztah moderny a sekularizace, různá pojetí sekularizace
4. Osvícenství a náboženství (deismus, ateismus, agnosticismus)
5. Kritika sekularizačního paradigmatu; je postmoderní doba postsekulární?
6. Nietzsche: Bůh je mrtev; teologie smrti Boha (Sölle, Altizer)
8. Teologické přijetí sekularizace (Bonhoeffer, Gogarten, Vatimo)
9. Teologické odpovědi na válku a holokaust (Teilhard, Tillich, Metz, teologie po holokaustu)
10. Vztah k politice (politická teologie a teologie osvobození)
11. Vliv Heideggera a hermeneutiky v křesťanském myšlení (Rahner, Tillich)
12. Francouzská, německá a americká teologie do 2. vatikánského koncilu
13. Postmoderní filozofie náboženství (Kearney, Caputo, Jean Luc Marion)

Seminář v ideálním případě navazuje na již absolvované kursy Křesťanství, Sociologie náboženství a Filozofie
náboženství a má prohloubit témata, s nimiž se studenti v těchto kursech mohli seznámit jen okrajově.
Konfrontace západního křesťanství s modernou představuje jednu z nejdramatičtějších kapitol v dějinách
náboženství. Zejména v posledních desetiletích dochází k překvapivým změnám na náboženské scéně, které
vedou k novému pohledu na fenomén náboženství. Zaměříme se jak na měnící se socio-kulturní kontext
náboženského života, tak na recepci těchto změn v moderním a postmoderním náboženském myšlení.
Posluchačům bude v každé hodině nejprve nabídnut úvod do tématu formou krátké přednášky a předloženy
otázky, o nichž se bude následně diskutovat na základě tohoto úvodu a průběžné doporučené četby. Závěrem
semináře bude jednodenní konference, v níž posluchači budou prezentovat své referáty (půjde buď o zpracování
jedné knihy z nabídnutého seznamu nebo překlad určitých odborných textů); aktivní účast na semináři a
předložení písemné práce k závěrečnému semináři bude podkladem pro získání atestu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK