PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Buddhismus čisté země - ARL100289
Anglický název: Pure Land Buddhism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4219
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (18.09.2015)
Cílem semináře je seznámit studenty s touto významnou mahájánovou tradicí, která je charakteristická pro
buddhismus Dálného východu. V kurzu se budeme zabývat vývojem této tradice v Indii, Číně, Koreji a Japonsku.
Kromě doktrinární stránky se seznámíme s jejími projevy v meditační praxi, v kultu a rituálu; dotkneme se také
jejího dopadu na kulturu a historický vývoj Dálného východu. Jádrem kurzu bude četba anglických překladů
pramenných textů a sekundárních prací západních autorů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (08.02.2016)

Podmínky pro udělení atestu:

vypracování a přednesení referátu či referátů

domácí příprava na hodiny - četba, event. vypracování shrnutí

aktivní účast v hodinách

docházka min. 80%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK