PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mudrosloví starověkého Předního východu - ARL100272
Anglický název: Sapiential Literature of the Ancient Near East
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRANTAL (12.10.2015)

Záměrem semináře je seznámení s nejdůležitějšími mudroslovnými látkami východního Středomoří. Úvod kurzu je věnován definování sapienciálního žánru, charakteristice jeho obvyklých obsahů a forem v archaických kulturách. Vlastní jádro semináře představují medailony k mudrosloví starověkého Egypta, Sumeru, Babylónie a Asýrie, Sýrie, Anatolie a Izraele.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (12.10.2015)

Alster, Bendt, Wisdom of Ancient Sumer, Bethesda: CDL Press, 2005.

Alster, Bendt, Proverbs of Ancient Sumer: The World’s Earliest Proverb Collections, I‑II, Bethesda: CDL Press, 1997.

Antalík, Dalibor - Starý, Jiří - Vítek, Tomáš (ed.), Mudrosloví v archaických kulturách, Svět archaických kultur 4; Praha: Herrmann & synové, 2009.

Beckman, Gary, "Proverbs and Proverbial Allusions in Hittite", in: Journal of Near Eastern Studies 45, 1986, str. 19‑30.

Cohen, Yoram, Wisdom from the Late Bronze Age, Society of Biblical Literature: Writings from the Ancient World 34; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.

Dušek, Jan, "Achíkarova slova z Elefantiny", in: Dalibor Antalík - Pavel Čech - Jana Mynářová - Jan Dušek, Na stezkách domu Baalova: Náboženské texty literární a kultické, Starověké písemnictví Levanty 2; Praha: Oikúmené, 2014, str. 168‑186.

Lambert, Wilfred George, Babylonian Wisdom Literature, Oxford: Clarendon, 1960; Winona Lake: Eisenbrauns, 31996.

Prosecký, Jiří, Prameny moudrosti: Mudroslovná literatura staré Mezopotámie, Praha: Oikúmené, 1995.

Vachala, Břetislav, Moudrost starého Egypta, Praha: Knižní podnikatelský klub, 1992.

von Rad, Gerhard, Wisdom in Israel, London: SCM Press, 1972.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (12.10.2015)

1. Úvod: definice a charakteristika sapienciálního žánru, jeho specifické formy, vztah k náboženství

2. Mudrosloví starověkého Egypta: sbírky naučení, mudroslovné dialogy a další sapienciální útvary

3. Sumerské mudrosloví I: sbírky přísloví

4. Sumerské mudrosloví II: soubory naučení, mudroslovné dialogy, básně a další sapienciální útvary

5. Akkadské mudrosloví: přísloví, soubory naučení, mudroslovné dialogy, mudroslovné básně a další sapienciální útvary

6. Mudrosloví starověké Sýrie: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení v rozsáhlejších mudroslovných skladbách

7. Churritské mudrosloví: bajky v churritsko‑chetitském Zpěvu o propuštění, akkadsko‑churritská bilingva z Ugaritu, překlad Šuruppakových naučení do churritštiny

8. Chetitské mudrosloví: gnómika v nesapienciálních žánrech (korespondenci apod.), soubory naučení určené různým profesním skupinám

9. Staroizraelské mudrosloví I: gnómika v knize Přísloví a dalších biblických textech

10. Staroizraelské mudrosloví II: kniha Jób

11. Staroizraelské mudrosloví III: kniha Kazatel

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK