PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář k buddhismu - ARL100265
Anglický název: Buddhism - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3786
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.09.2014)
Seminář navazuje na obsah kurzu "Buddhismus I". V semináři se seznámíme se základními či významnými texty buddhismu. Cílem kurzu je představit studentům různorodost buddhistické tradice, či tradic, prostřednictvím textů, které ovlivňují či reflektují její vývoj.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.09.2014)

Požadavky na atest:

 

1) Alespoň 80% docházka  (pozdní příchod více než 10 minut je považován za absenci)

2) Referát(y): Prezentace referátů (bude upřesněno)

3) Aktivní účast v hodině

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.09.2014)

Tematické bloky:

1.       Legendy o Buddhově životě

2.       Buddhovy rozpravy I

3.       Buddhovy rozpravy II

4.       Vinaja

5.       Džátaky

6.       Abhidharma I

7.       Abhidharma II

8.       Milindapaňha

9.       Sútra srdce

10.     Lotosová sútra

11.     Bódhisattva

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.09.2014)

Ke kurzu je založen profil na Moodlu: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3786

Studenti přihlášení na kurz, nechť se příhlásí do tohoto moodlového profilu (kurzu).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.09.2014)

Kurz nepředpokládá žádnou znalost buddhismu a je volně navázán na přednášku Buddhismus I. Velká část pramenných a odborných textů, se kterými budeme pracovat, bude v anglickém jazyce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK