PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dálněvýchodní buddhismus - ARL100250
Anglický název: East Asian Buddhism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (26.08.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a proměnami, které buddhismus prodělal v Číně, Koreji a Japonsku. Tématu se budeme věnovat nejprve chronologicky, kdy si představíme náboženské, filosofické a geopolitické vlivy, které buddhismus na DV formovaly. Poté se zaměříme na významné fenomény a tradice. Budeme se zabývat "apokryfními" texty a významnými komentáři vzniklými na DV, myšlením původních DV škol a v neposlední řadě také rozličnými rovinami náboženské praxe.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (24.10.2013)

Doporučená základní:

(tato literatura je určena těm, kdo se potřebují a chtějí blíže seznámit s historií buddhismu před jeho příchodem do Číny)

Miltner, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001.

Williams, Paul, and Anthony Tribe. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011.

 

Povinná:

(tato literatura bude obsahem zkoušky; v případě bodů 2)a 3) si studenti zvolí jednu z možností A či B)

1)     Poceski, Mario. Introducing Chinese Religions. World Religions Series. London ; New York: Routledge, 2009. p. 1-33, 112-162, 239-271 (uvedené strany jsou povinné, kniha je doporučená v celém rozsahu).

 

2)     A) Chʻen, Kenneth K. S. Buddhism in China: a Historical Survey. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973.

nebo

        B) Chʻen, Kenneth K. S. The Chinese Transformation of Buddhism. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1973.

 

3)     A) Matsuo, Kenji. A History of Japanese Buddhism. Folkestone: Global Oriental, 2007.

nebo

        B) Tamura, Yoshirō. Japanese Buddhism: a Cultural History. 1st English ed. Tokyo: Kosei Pub. Co, 2000.

4)     Král, Oldřich, ed. Základní texty východních náboženství: 3, Čínský, japonský a korejský buddhismus. Praha: Argo, 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (23.05.2019)

Atestem je zkouška z obsahu přednášek a předepsané povinné literatury.

 

Zkouška proběhne formou open-book testu v systému Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3280

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (04.11.2013)

Transkripce 

 

Čínština

http://www.lib.cas.cz/space.40/PCHINJIN/CINA.HTM

Japonština

http://www.lib.cas.cz/space.40/KUNREI/JAPAN.HTM

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK