PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychologie náboženství C.G. Junga - ARL100247
Anglický název: C. G. Jung's Psychology of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRCHLUP (04.02.2013)
Četba religionisticky relevantních textů C. G. Junga. Začneme interpretací vybraných myšlenek C. G. Junga na
téma náboženství z výboru Člověk a duše, str. 247 – 265. (Později můžeme doplnit četbou z dalších Jungových
děl, např. Odpověď na Jóba).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (04.02.2013)

Podmínkou atestace (zápočtu) je aktivní účast v semináři a referát.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (05.12.2016)

Jung C.G., Odpověď na Jóba

Jung C.G., Člověk a duše

White V., Bůh a nevědomí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (04.02.2013)

Předpokládá se základní obeznámenost s myšlením C.G. Junga alespoň v rozsahu přednášek 1. semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK