PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - ARL100246
Anglický název: Graduate Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Katz - Kateřina Jahnová.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Kateřina Jahnová doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Katz - teze (Bönischová).pdf Katz přepsaný do podoby teze - Helena Bönischová doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Katz_Pošar.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Matěj Pošar doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Teze SDZK Chudý.pdf Teze SDZK Tomáš Chudý doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Teze SDZK Kozák.pdf Teze SDZK Jan Kozák (teze č. 2 je ve dvou verzích) doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Teze SDZK Motl.pdf Teze SDZK Jiří Motl doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Teze SDZK Pehal.pdf Teze SDZK Martin Pehal doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Teze SDZK Weiss.pdf Teze SDZK Aleš Weiss doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Zemánek_ztezovaný Katz.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Marek Zemánek doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.02.2013)

Seminář je primárně určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž má sloužit k tomu, aby (1) mohli
prezentovat výsledky práce na své disertaci, (2) mohli si připravovat na státní doktorskou zkoušku. Hlavní náplň
bude tvořit bod (2), tj. budeme se cvičit v přípravě religionistických tezí.

Do budoucna má předmět ambici stát se obecným metateoretickým kurzem, který by umožňoval o religionistických tématech debatovat napříč jednotlivými metodologickými přístupy. Nakolik se ale této ambici podaří dostát, bude záviset na účastnících. Těmi mohou kromě doktorandů být i pokročilejší studenti pregraduálního studia religionistiky, byť je třeba počítat s tím, že pro ně seminář bude určen až druhotně a hlavní roli budou hrát doktorandi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.02.2013)

Pregraduální studenti mohou získat zápočet za aktivní účast na hodinách. V čem přesně bude tato aktivní účast spočívat, vyjasníme za chodu.

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (11.05.2013)

Seminář zahájíme analýzou dříve podaných tezí. Výše naleznete ke stažení všechny teze k SDZK, jaké u nás zatím kdy byly podány. Všechny si je prostudujte. Na první hodině (20. 2.) si je projdeme a každou si stručně okomentujeme: v první fázi souhrnně po jednotlivých adeptech (ve stylu "teze Tomáše Chudého se vyznačují tím a tím"), posléze i jednu tezi po druhé. Prvním cílem je vyjasnění pravidel žánru, tj. nejprve nám nepůjde o obsahové detaily, ale pouze o vyjasnění toho, zda by vůbec v principu teze takto měla vypadat. Zkoušejte si představit, že jste ve zkušební komisi a měli byste se studentem o těchto tezích disputovat. Základní žánrová otázka zní, zda je každá teze ke kritické disputaci vhodná, tj. zda např. neřeší moc témat naráz, zda není moc vágní, zda je v ní vůbec formulována nějaká jasně, ale přitom nesamozřejmá teze, o níž lze debatovat, apod.

Jakmile si vyjasníme pravidla žánru, vybereme si některé z tezí a pustíme se do jejich důkladnější analýzy. Vyzkoušíme si na nich disputaci a případně se můžeme pokusit je zpracovat nějak lépe. V případě potřeby můžeme sestoupit až na rovinu klíčových textů, o něž se teze opírá, a na semináři si je rozebrat. V pokročilejší fázi by doktorandi, kterých se SDZK teprve bude týkat, měli přicházet s vlastními návrhy tezí, přičemž si opět společně budeme cvičit jejich kritiku.

Připomínám, že obecná pravidla pro teze naleznete na ústavních stránkách.

Program na 15. 5.:

Russell T. McCutcheon, The Discipline Of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric, London - New York: Routledge, 2003, kap. 3: "Autonomy, Unity, and Crisis: Rhetoric and the Invention of a Discipline".

Článek je velmi dlouhý, ale pro potřebu semináře stačí si přečíst první dvě sekce (s. 54-58) a závěr (s. 78-80); z prostřední nejdelší části článku si jako ilustraci probereme pouze sekci "Establishing the discursive tradition: History of Religions 1959" (s. 64-67).

Kromě kritické analýzy základních myšlenek bychom se měli zamyslet nad tím, zda k oběma pozicím v článku prezentovaným (tj. fenomenologické a mccutcheonovské) existují nějaké alternativy, popř. zda by z některých McCutcheonových tezí nebylo možné vyvodit jiné závěry, než z nich vyvozuje autor sám.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK