PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - ARL100246
Anglický název: Graduate Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout Katz - Kateřina Jahnová.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Kateřina Jahnová
stáhnout Katz - teze (Bönischová).pdf Katz přepsaný do podoby teze - Helena Bönischová
stáhnout Katz_Pošar.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Matěj Pošar
stáhnout Teze SDZK Chudý.pdf Teze SDZK Tomáš Chudý
stáhnout Teze SDZK Kozák.pdf Teze SDZK Jan Kozák (teze č. 2 je ve dvou verzích)
stáhnout Teze SDZK Motl.pdf Teze SDZK Jiří Motl
stáhnout Teze SDZK Pehal.pdf Teze SDZK Martin Pehal
stáhnout Teze SDZK Weiss.pdf Teze SDZK Aleš Weiss
stáhnout Zemánek_ztezovaný Katz.pdf Katz přepsaný do podoby teze - Marek Zemánek
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.02.2013)

Seminář je primárně určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž má sloužit k tomu, aby (1) mohli
prezentovat výsledky práce na své disertaci, (2) mohli si připravovat na státní doktorskou zkoušku. Hlavní náplň
bude tvořit bod (2), tj. budeme se cvičit v přípravě religionistických tezí.

Do budoucna má předmět ambici stát se obecným metateoretickým kurzem, který by umožňoval o religionistických tématech debatovat napříč jednotlivými metodologickými přístupy. Nakolik se ale této ambici podaří dostát, bude záviset na účastnících. Těmi mohou kromě doktorandů být i pokročilejší studenti pregraduálního studia religionistiky, byť je třeba počítat s tím, že pro ně seminář bude určen až druhotně a hlavní roli budou hrát doktorandi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.02.2013)

Pregraduální studenti mohou získat zápočet za aktivní účast na hodinách. V čem přesně bude tato aktivní účast spočívat, vyjasníme za chodu.

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (11.05.2013)

Seminář zahájíme analýzou dříve podaných tezí. Výše naleznete ke stažení všechny teze k SDZK, jaké u nás zatím kdy byly podány. Všechny si je prostudujte. Na první hodině (20. 2.) si je projdeme a každou si stručně okomentujeme: v první fázi souhrnně po jednotlivých adeptech (ve stylu "teze Tomáše Chudého se vyznačují tím a tím"), posléze i jednu tezi po druhé. Prvním cílem je vyjasnění pravidel žánru, tj. nejprve nám nepůjde o obsahové detaily, ale pouze o vyjasnění toho, zda by vůbec v principu teze takto měla vypadat. Zkoušejte si představit, že jste ve zkušební komisi a měli byste se studentem o těchto tezích disputovat. Základní žánrová otázka zní, zda je každá teze ke kritické disputaci vhodná, tj. zda např. neřeší moc témat naráz, zda není moc vágní, zda je v ní vůbec formulována nějaká jasně, ale přitom nesamozřejmá teze, o níž lze debatovat, apod.

Jakmile si vyjasníme pravidla žánru, vybereme si některé z tezí a pustíme se do jejich důkladnější analýzy. Vyzkoušíme si na nich disputaci a případně se můžeme pokusit je zpracovat nějak lépe. V případě potřeby můžeme sestoupit až na rovinu klíčových textů, o něž se teze opírá, a na semináři si je rozebrat. V pokročilejší fázi by doktorandi, kterých se SDZK teprve bude týkat, měli přicházet s vlastními návrhy tezí, přičemž si opět společně budeme cvičit jejich kritiku.

Připomínám, že obecná pravidla pro teze naleznete na ústavních stránkách.

Program na 15. 5.:

Russell T. McCutcheon, The Discipline Of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric, London - New York: Routledge, 2003, kap. 3: "Autonomy, Unity, and Crisis: Rhetoric and the Invention of a Discipline".

Článek je velmi dlouhý, ale pro potřebu semináře stačí si přečíst první dvě sekce (s. 54-58) a závěr (s. 78-80); z prostřední nejdelší části článku si jako ilustraci probereme pouze sekci "Establishing the discursive tradition: History of Religions 1959" (s. 64-67).

Kromě kritické analýzy základních myšlenek bychom se měli zamyslet nad tím, zda k oběma pozicím v článku prezentovaným (tj. fenomenologické a mccutcheonovské) existují nějaké alternativy, popř. zda by z některých McCutcheonových tezí nebylo možné vyvodit jiné závěry, než z nich vyvozuje autor sám.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK