PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jewish Religious Philosophy in the Middle Ages - ARL100215
Anglický název: Jewish Religious Philosophy in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (05.07.2011)
Základní úvod do středověké židovské filosofie.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: UFRLYCKA (29.09.2011)

Required Readings:

 

Julius Guttmann, Philosophies of Judaism. New York: Doubleday & Company, 1966

Isaac Husik, A History of Mediaeval Jewish Philosophy. New York: Atheneum, 1969

Colette Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1990

 

All texts will be available in the Moodle.

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: UFRLYCKA (29.09.2011)

The course will be completed by an exam: Students shall submit a final essay of 2,000 words on a topic agreed with the tutor in advance.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: UFRLYCKA (29.09.2011)

October 7, 2011

 

Philosophical reflection of Judaism in the Bible and the Talmud. Hellenistic Jewish philosophy: Philo of Alexandria

 

Reading: Guttmann, pp. 3-49

 

October 14

 

Historical and intellectual context of the birth of Jewish philosophy in the Middle Ages. Jewish kalām: Saadiah Gaon

 

Reading: Guttmann, pp. 53-83; or Husik, pp. xiii-l, 23-47; or Sirat, pp. 1-13, 18-37

 

October 21

 

Neo-Platonism: Isaac Israeli, Bahya ibn Paquda

 

Reading: Guttmann, pp. 95-101, 117-124; or Husik, pp. 1-16, 80-105; or Sirat, pp. 57-68, 81-85

 

November 4

 

Solomon ibn Gabirol

 

Reading: Guttmann, pp. 101-117; or Husik, pp. 59-79; or Sirat, pp. 68-81

 

November 11

 

Judah Halevi

 

Reading: Guttmann, pp. 136-151; or Husik, pp. 150-183; or Sirat, pp. 113-131

 

November 18

 

Aristotelianism: Abraham ibn Daud

 

Reading: Guttmann, pp. 152-172; or Husik, pp. 197-235; or Sirat, pp. 141-155

 

November 25

 

Maimonides I

 

Reading: Guttmann, pp. 172-207; or Husik, pp. 236-311; or Sirat, pp. 157-203

 

December 2

 

Maimonides II

 

Reading: Guttmann, pp. 172-207; or Husik, pp. 236-311; or Sirat, pp. 157-203

 

 

December 9

 

Maimonidean controversies. Jewish philosophy in the 13th century

 

Reading: Guttmann, pp. 207-236

 

December 16

 

The decline of Jewish medieval philosophy. Levi ben Gershom, Hasdai Crescas, Joseph Albo

 

Reading: Guttmann, pp. 236-291; or Husik, pp. 328-361, 388-427; or Sirat, pp. 282-308, 357-372, 374-381

 

January 6, 2012

 

The echo of Jewish medieval philosophy in modern Jewish thought

 

Reading: Guttmann, pp. 275-324

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK