PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Arabština pro religionisty II [1] - ARL100206
Anglický název: Arabic for the Students of Religious Studies II [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Magdaléna Vitásková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (06.10.2010)
Čtyřsemestrální kurz klasické arabštiny je určen pro studenty religionistiky, kteří projevili zájem o četbu Koránu a kteří si jako náboženský okruh k SZZK zvolili islám. Cílem kurzu je dosáhnout takové pasívní znalosti koránské arabštiny, aby po jeho absolvování student dovedl za použití slovníku samostatně číst a překládat standardní text Koránu.

Jednotlivé hodiny jazykového kurzu budou rozděleny na dvě části: v první se budeme věnovat výkladu gramatických, syntaktických a lexikálních jevů, ve druhé je budeme prakticky procvičovat na ukázkách arabsky psaných textů. Velký důraz se bude klást na samostatnou domácí přípravu na každou hodinu.

Učit se budeme podle učebnice An Introduction to Koranic and Classical Arabic a z česky psaných materiálů, v nichž bude probíraná látka upravena podle pořadí uvedeném v sylabu. Všechny materiály budou k dispozici na Moodlu a postupně doplňovány.

Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (06.10.2010)

Wheeler M. Thacskston, An Introduction to Koranic and Classical Arabic, Bethesda: IBEX Publishers, 1994.

Al-Qur´án al-karím, Bejrút: Dár al-hádí, rok vydání neuveden.

Abdul Mannan Omar, Dictionary of the Holy Quran (English and Arabic Edition), Noor Foundation International, 2005.

Korán, přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek, Praha: Odeon, 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (06.10.2010)

Studenti získají na konci každého semestru zápočet, a to na základě úspěšného absolvování zápočtového testu v rozsahu probrané gramatiky. Na konci čtvrtého semestru skládají zkoušku, jejímž obsahem bude překlad zadaného koranického textu (za pomoci slovníku). Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním všech zápočtů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK