PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Anatolie I - ARL100143
Anglický název: Anatolian Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Vyučující: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100142
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (20.11.2012)
Cílem kursu je zprostředkovat základní informace o náboženských kulturách starověké Anatolie 3. a 2. tis. př. Kr. Jádro přednášky tedy tvoří výklad o reáliích chattijských, chetitských a churritských. Danostem pocházejícím z 1. tis., kdy v oblasti dochází k výrazným změnám etnickým, politickým i kulturně náboženským, je věnována okrajová pozornost, pouze z kontextových důvodů. K uvedení do problematiky poslouží stručné shrnutí výsledků dosavadního archeologického výzkumu, dějinný nástin, charakteristika místních jazyků a písem, utřídění pramenů ke studiu a bibliografická orientace. Po prolegomenální části se výklad obírá panteony jednotlivých etnik, charakterizováním jejich nejdůležitějších představitelů a představitelek a mytickým látkám s nimi spojeným.
Kromě studentů religionistiky může kurs posloužit i posluchačům oboru Dějiny a kultura východního Středomoří.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (12.02.2019)

Povinná literatura:

Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Přel. Blahoslav Hruška - Lubor Matouš - Jiří Prosecký - Jana Součková. Živá díla minulosti 83; Praha: Odeon, 1977: s.275‑321 (= 3. část: "Chetitské mýty").

Popko, Maciej, Religions of Asia Minor. Warszawa: Academic Publications Dialog, 1995. [Polský orig.: Religie starożytnej Anatolii. Warszawa: Iskry, 1980.]

Doporučená literatura:

Haas, Volkert, Geschichte der hethitischen Religion. Handbuch der Orientalistik I A/15; Leiden - New York - Köln: E. J. Brill, 1994.

Prosecký, Jiří - Hruška, Blahoslav - Součková, Jana - Břeňová, Klára, Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003.

Sasson, Jack M. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East. 2 sv. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000.

Taracha, Piotr, Religions of Second Millenium Anatolia. Dresdner Beitrage zur Hethitologie 27; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (20.11.2012)

K získání atestu je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (21.11.2012)

1. Kulturně‑historický přehled: etnická situace (Chattijci, Churrité, Chetité), přehled dějin, aktuální stav archeologického výzkumu; jazyky (chattijština, churritština, palajština, nesitština, luvijština) a jejich lingvistická klasifikace, písma (sylabický a konsonantní klínopis, tzv. luvijské hieroglyfy)

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, chrámové vybavení, kultovní instalace, amulety, divinační modely atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, pečetní válečky atd.), přehled písemných pramenů podle jednotlivých jazykových oblastí a charakteristika jednotlivých žánrů (mýty, eposy, rituální scénáře, modlitby, mudrosloví, texty magické a divinační).

3. Panteon I: generické pojmy, panteon jako celek a jeho chetitské dělení na podsvětní a nadsvětní božstva.

4. Panteon II: atmosférická božstva Taru - Tešub - *Tarchunnaš.

5. Panteon III: "rodinní příslušníci" atmosférických božstev; bratr Taš­mi­šu - Šuvalijaz; syn Šarruma; manželka Vuru(n)šemu - Chebat - bohyně slunce z Arinny.

6. Panteon IV: solární božstva Eštan - Šimegi - Ištanu / Tijaz / Tivat.

7. Panteon V: lunární bohové Kašku - Kušuch - Arma; lunární bohyně Nikkal - Ningaš přejaté z mezopotámského panteonu; astrální božstva přejatá z mezopotámského panteonu.

8. Panteon VI: božstva světelných jevů; božstva dne Šerri - Šivattaš; božstva noci Churri - Išpanza; božstvo duhy (dtir.an.na).

9. Panteon VII: bohyně vášně Inara - Šauška - chetitská «Ištar».

10. Panteon VIII: chtónická božstva Telipinu a Chatepinu - Kumarbi a Šalaš; Kait - Chalkiš; Mijantanzipa; Išacharna; Pirva.

11. Panteon IX: mateřské bohyně Channachanna, Am(m)am(m)a, Kubaba.

12. Panteon X: podsvětní bohové Šuli(n)katte - churritský «Nergal» - Šulinkattiš; podsvětní bohyně Allani - Lelvani; původce nemocí Jarri.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK