PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Rudolf Otto (Seminář k fenomenologii náboženství). - ARL100141
Anglický název: Rudolf Otto (Seminar for Phenomenology of Religion)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2012)
Seminář je zaměřen na četbu a rozbor jednoho ze stěžejních děl fenomenologie náboženství, Posvátno (Das Heilige) německého theologa a religionisty Rudolfa Otto (1869 - 1937). Studenti získají přehled o struktuře knihy, pojednávající o klíčovém pojmu religionistiky (posvátno), a budou vedeni k pochopení geneze a obsahu některých klíčových pojmů, které jsou přínosem Rudolfa Otto pro moderní religionistické bádání (např. mysterium tremendum).

Literatura
Poslední úprava: UFRLYCKA (17.02.2012)

Literatura:

 

a/ povinná:

Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě (Vyšehrad, Praha 1998)

 

b/ doporučená

Rudolf Otto, Religious Essays. A Supplement to "The Idea of the Holy" (Oxford University Press, London 1931) (moodle)

Rudolf Otto, Aufsätze das Numinose betreffend (Verlag Friedrich Andreas Perthes A.-G., Stuttgart/Gotha 1923)

Rudolf Otto, Posvátno, in: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu, 3/1994 (21), str. 25-35

Friedrich K. Feigel, "Das Heilige". Kritische Abhandlung über Rudolf Ottos gleichnahmiges Buch (J. C. B. Mohr /Paul Siebeck/, Tübingen 1948)

Alan Gibbons, Religion und Sprache. Eine Untersuchung über Rudolf Ottos Buch "Das Heilige" (Francke Verlag, Bern und München 1970)

Milan Lyčka, Posvátno jako kategorie a priori, in: O posvátnu (Česká křesťanská akademie, Praha 1992), str. 87-91

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2012)

Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho případnou ústní prezentací v semináři (v závislosti na počtu účastníků).

Sylabus
Poslední úprava: UFRLYCKA (24.04.2012)

13.4.2012

Tereza Matějčková: Otto v dialogu s Kantem a Friesem nad "nevyhnutelnými" idejemi lidského rozumu

 

20.4.2012

Matúš Škríba: Podoba posvátna v Hebrejské bibli

 

27.4.2012

Petr Kosík: Otto a Jung

 

4.5.2012

Magdalena Junová: Význam Ottova "Posvátna" pro psychologii náboženství

 

11.5.2012

 

18.5.2012

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2012)

Výhodou, nikoli však nutnou podmínkou, je znalost německého jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK