PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kosmologie a společnost (Mary Douglas) - ARL100139
Anglický název: Cosmology and Society (Mary Douglas)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4056
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (16.01.2009)

Na semináři budeme rozebírat religionisticky nejzajímavější texty britské antropoložky Mary Douglas. Důraz bude ležet
především na jejích Natural Symbols a pracích ze 70. let, v nichž Mary Douglas sledovala korelaci mezi parametry
sociálních situací a typy kosmologií, jež se s nimi pojí. V první třetině kursu se nicméně podíváme i na její nejslavnější knihu
Purity and Danger.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRCHLUP (07.02.2015)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. K většině textů bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v textu řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, apod.

Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (15.02.2015)

Přesný výběr textů bude do značné míry záviset na průběhu diskusí. Vybírat budeme především z následujících knih

  • Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London - New York: Routledge, 1966
  • Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London - New York: Routledge, 1970
  • Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology, London - New York: Routledge, 1975
  • In the Active Voice, London: Routledge, 1982
Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (07.02.2015)

Seminář je primárně určen pro studenty magisterského studia religionistiky, nicméně v úvahu připadá i pro pokročilé bakaláře religionistiky, nakolik to kapacita dovolí. Předpokládá znalosti v rozsahu kursu Antropologie náboženství, který probíhal v ZS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK