PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Etrusků II - ARL100138
Anglický název: Etruscan Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6702
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Vyučující: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100136
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)
Cílem kursu je prostředkovat základní vědomosti o náboženské kultuře Etrusků. Věnován je naukové (pojetí božství, kosmologie a obraz světa, kolektivní a individuální eschatologie) a kultické (bohoslužebné prostory, aktéři, symboly, úkony a slavnosti; divinace, magie, přechodové rituály a zádušní kult) dimenzi etruského náboženství. Kromě studentů religionistiky je přednáška vhodná též pro posluchače klasické filologie a archeologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (12.02.2019)

Povinná literatura:

van der Meer, Lammert Bouke, Etrusco ritu: Case Studies in Etruscan Ritual Behaviour. Monographs on Antiquity 5; Louvain: Peeters, 2011, s. 1‑138.

Jannot, Jean-René, Religion in Ancient Etruria. Madison: The University of Wisconsin Press, 2005, s. 3‑142. [Franc. orig.: Devins, dieux et démons: Regards sur la religion de l’Étrurie antique. Paris: Picard, 1998, s. 20‑152.]

Doporučená literatura:

Georges Dumézil, La religion romaine archaïque suivi d’un appendice sur la religion des Étrusques. Paris: Payot, 1966; 19742: s.593‑660. [Angl.: Archaic Roman Religion, with an Appendix on the Religion of the Etruscans. 2 sv. Chicago: Chicago of University Press, 1970: s.625‑696.]

Vassilis Lambrinoudakis et al. (ed.), Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum. 7 sv. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2004‑2006.

Ambros Josef Pfiffig, Religio etrusca. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1975.

Nancy Thomson de Grummond - Erika Simon (ed.), The Religion of the Etruscans. Austin: University of Texas Press, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

1. Teologie: koncepce tzv. kosmického náboženství, pojetí božství, teorie o postupné antropomorfizaci panteonu, její přednosti a slabiny.

2. Kosmologie: fragmenty tradic o stvoření světa, obraz všehomíra a rituální domestikace prostoru.

3. Kolektivní eschatologie: sæcula a ostenta sæcularia, tzv. prorogatio a otázka etruského fatalismu, lineární a cyklický čas.

4. Individuální eschatologie: ideální délka lidského života, obrazy smrti, obrazy pouti zesnulých na onen svět, postmortální existence v podsvětí (achrum), ontologický statut zemřelých.

5. Bohoslužebné prostory: posvátné okrsky, chrámy, zakládací rituál, orientace, vnitřní dispozice, vnější výzdoba, funkce.

6. Bohoslužebné symboly a bohoslužební aktéři: idoly (hermu, sren, flere) podle epigrafické a piktografické evidence; generické pojmy pro klérus (eisnev, cepen), jednotlivé kněžské stavy (tamera, spurana cepen, cechase, marunuch, aprinθu, celu atd.) a jejich kompetence, rituální oděv duchovenstva, otázka kněžství žen.

7. Bohoslužebné úkony: obětní praxe a její modality, modlitba, kultický tanec a hudba, adorační gesta.

8. Bohoslužebné slavnosti: panetruské hry při fanum Voltumnæ, interpretace záhřebského liber linteu a tzv. Kapujské cihly jako liturgických kalendářů.

9. Divinace I: etruská divinační tradice v podání latinských autorů (Ostentaria Tusca), funkce věštce, rituální oděv mantiků, bleskopravectví.

10. Divinace II a další kultické strategie: drobopravectví a další divinační techniky (dendromancie, ornithomancie, teratomancie, geomancie); magie, votivní dary, expiace a purifikace.

11. Přechodové rituály: sňatek (bohyně Malavisch jako archetyp nevěsty, ritualizovaný oděv novomanželů, uvádění ženicha do rodiny nevěsty, dextrarum iunctio, věštby) a pohřeb (vystavení a odnášení zesnulého, incinerace a inhumace, funerální konstrukce, pohřební dary, tryzna).

12. Cultus parentalis: zádušní kult a rituální divinizace duší zemřelých (divinæ animæ), interpretace tzv. kotouče z Magliana jako liturgického scénáře pro cultus parentalis.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK