PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Etrusků I - ARL100137
Anglický název: Etruscan Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Vyučující: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100136
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)
Cílem kursu je prostředkovat základní vědomosti o náboženské kultuře Etrusků. Přednáška poskytuje uvedení do dějinného kontextu, přehled pramenů, výklad základních struktur etruského náboženství (panteon, tradice o zjevení atd.) a informace o jejich romanizaci. Kromě studentů religionistiky je kurs vhodný též pro posluchače klasické filologie a archeologie.
Literatura
Poslední úprava: doc. Dalibor Antalík, Dr. (12.02.2019)

Povinná literatura:

de Grummond, Nancy Thomson, Etruscan Myth, Sacred History, and Legend. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2006.

Doporučená literatura:

Bonfanteová, Larissa - Swaddlingová, Judith, Etruské mýty. Praha: KMa, 2007. [Angl. orig.: Etruscan Myths. London: British Museum Press, 2006.]

Dumézil, Georges, La religion romaine archaïque suivi d’un appendice sur la religion des Étrusques. Paris: Payot, 1966; 19742: s.593‑660. [Angl.: Archaic Roman Religion, with an Appendix on the Religion of the Etruscans. 2 sv. Chicago: Chicago of University Press, 1970: s.625‑696.]

Jannot, Jean-René, Religion in Ancient Etruria. Madison: The University of Wisconsin Press, 2005. [Franc. orig.: Devins, dieux et démons: Regards sur la religion de l’Étrurie antique. Paris: Picard, 1998.]

Ambros Josef Pfiffig, Religio etrusca. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1975.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (15.09.2014)

1. Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, prehistorie Apeninského poloostrova v předetruském období, otázka etnogeneze Etrusků, etapy etruských dějin, společenské zřízení, společenské vrstvy, písmo, jazyk a aktuální stav jeho interní rekonstrukce.

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, funerální konstrukce, sochy atd.), piktografické dokumenty (na zrcadlech, cistách, keramice, nástěnných malbách, gemách atd.), písemné prameny (epigrafický materiál, zprávy řeckých a latinských autorů).

3. Nedochované posvátné texty etruské provenience: "kánon" (Etrusci libri) a jeho jednotlivé části (Libri haruspicini, Libri fulgurales, Libri rituales), otázka vztahu ostatních písemností (Libri Acheruntici, Libri fatales, Libri ostentarii) k tomuto souboru.

4. Tradice o zjevenosti etruského náboženství: podání o Tagetovi, Vegoii a jejich interpretace, otázka tzv. Libri Tagetici a Libri Vegoneis.

5. Panteon - prolegomena: generické pojmy "bůh" (ais, eis), "bohyně" (aisera, eisera), "božstva" (aisar, eisar), interpretatio græca a romana, otázka řecko‑římsko‑etruské synkretizace.

6. Panteon I: nejvyšší bůh panteonu Tin/Tina/Tinia, jednotlivé aspekty jeho fyziognomie, otázka jeho identity s Voltumnou/Vertumnem.

7. Panteon II: nejvyšší bohyně panteonu Sethums (Uni), jednotlivé aspekty její fyziognomie, bohyně vášně Turan (Apru, Venos).

8. Panteon III: chtónická božstva Satr(e) a Cel, akvatický bůh Nethuns, solární božstva Usil a Ca(u)tha, bohyně úsvitu Thesan, lunární bohyně Tiu(r).

9. Panteon IV: podsvětní božstva Calus (Vetis, Aita) a Phersipnei, liminální božstva Culsans (Ani) a Sel(v)ans.

10. Panteon V: bůh války Laran, patron fermentace Fufluns, božský řemeslník Sethlans, patronka technologických dovedností Tecum (Menrva), patron múzických dovedností Suri (Aplu).

11. Panteon VI: recepce řeckých (Hercle, Artume, Latva, Semla, Areatha atd.) a římských (Satre, Selvans, Vesuna atd.) božstev.

12. Panteon VII: numina spojovaná s vitalitou (lasové a lasy), s osudem a s podsvětím (Turms, Charun, Tuchulcha, Vanth atd.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK