PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Slovanů I - ARL100121
Anglický název: Slavic Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Mgr. Jiří Dynda
Záměnnost : ARL100127
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (15.09.2015)
Úvod do náboženství starých Slovanů.

Cílem kursu je prostředkovat základní vědomosti o náboženské kultuře Slovanů v dobách před nástupem křesťanství. V zimním semestru začíná výklad dějinným nástinem (od prehistorického období po christianizaci), přehledem dostupných pramenů (archeologie, písemná svědectví, etnologie, indoevropská komparativní data) a bibliografie. Poté se soustřeďuje na utřídění informací o nejdůležitějších představitelích a představitelkách panteonu a o polobožských numinózních silách.

Kromě studentů religionistiky může být přednáška vhodná též pro posluchače slavistiky, etnologie a pravěké a středověké archeologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (17.01.2016)

Povinná literatura:

Martin Pitro - Petr Vokáč, Bohové dávných Slovanů. Praha: Nakladatelství ISV, 2002.

Michal Téra, Perun: Bůh hromovládce - sonda do slovanského archaického náboženství, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. - povinně s. 17-100, 122-146,  227-266 a 309-326  [prameny, bohové, rekonstrukce mýtů, struktura panteonu]

 

Doporučená literatura:

Lubor Niederle, Život starých Slovanů II/1: Víra a náboženství, Praha: Bursík & Kohout, 1916; 19242.

Mike Dixon-Kennedy, Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and Legend. Santa Barbara - Denver - Oxford: ABC‑Clio, 1998.

Aleksandr Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwa Universytetu Warszawskiego, 1982; 20062.

Naďa Profantová - Martin Profant, Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Praha: Libri, 2000.

Světlana M. Tolstaja et al., Slavjanskaja mifologija: Enciklopedičeskij slovar'. Moskva: Meždunarodnyje otnošenija, 1995; 20112.

Ivanov a Toporov, Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostěj: Leksičeskije i frazeologičeskije voprosy rekonstrukcii tekstov, Moskva: Nauka, 1974.

Linda J. Ivanits, Russian Folk Belief, New York: M. E. Sharpe, 1989.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (28.09.2011)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Dynda (15.09.2015)

1. Prolegomena a posvátné reprezentace (ZS)

1.1 Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, etnogeneze Slovanů, přehled slovanských kmenů, společenské zřízení, počátky státnosti a christianizace, jazyky a písmo.

1.2 Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, idoly, obětiště, nekropole atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, drobné plastiky, šperky atd.), písemné prameny (kroniky, cestopisy, epika, traktáty a hagiografická literatura křesťanských teologů atd.), problém interpretatio christiana, role komparativních a etnografických dat.

1.3 Panteon I: generické pojmy, problém interpretatio romana, resp. græca, nejvyšší bůh - vládce a garant kosmického řádu Svarog/Radegost, otázka vztahu, resp. identičnosti Svaroga se Svarožičem.

1.4 Panteon II: solární bůh Dažbog a lunární bůh Chors.

1.5 Panteon III: bůh bouří Perun a vládce větrů Stribog, přenos Perunových pravomocí na sv. Ilju (Eliáše) po christianizaci.

1.6 Panteon IV: božští patroni válečnictví a fyzické zdatnosti Svantovit, Jarovit a Rujevit, otázka jejich vztahu k Perunovi, křesťanské interpretatio diabolica Svantovitova kultu coby deviace uctívání sv. Víta.

1.7 Panteon V: akvatický bůh Triglav/Trojan a chtónická bohyně Zemlja.

1.8 Panteon VI: bůh podsvětí Černoglav/Černobog, křesťanské interpretatio diabolica Černoglava/Černoboga jako ďábla, otázka kompetencí bohyně Sivy.

1.9 Panteon VII: božští patroni prosperity Veles (chovatelství a pastevectví) a Simargl (rolnictví), přenos Velesových pravomocí na sv. Blažeje po christianizaci.

1.10 Panteon VIII: bohyně technologických dovedností Mokoš (předení, tkaní), otázka jejího vztahu k osudu, přenos jejích kompetencí na sv. Paraskevii po christianizaci.

1.11 Numinózní bytosti I: generické pojmy, genii fatales a genii familiares, jejich vztah ke světu bohů.

1.12 Numinózní bytosti II: genii loci, genii temporis a genii elementorum, jejich vztah ke světu bohů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK