PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Náboženství Keltů I - ARL100115
Anglický název: Celtic Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dalibor Antalík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100061
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)
Cílem kursu je poskytnout úvod do studia náboženských kultur Keltů jak kontinentálních (především Galie) tak ostrovních (především Irsko a Wales). Semestr zahajuje prolegomenální část: dějinný nástin (od prehistorického období do vrcholného středověku), přehled keltských jazyků a písemnictví, utřídění pramenů ke studiu, bibliografická orientace. Poté je pozornost věnována výkladu o třech lokálních keltských (sub)panteonech (galském, irském, velšském) a problematice dešifrování tzv. interpretatio romana, resp. græca.
Literatura
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

Povinná literatura:

James Mac Killop, Keltské bájesloví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. [Angl. orig.: Myths and Legends of the Celts. London: Penguin Books, 2005.]

 

Doporučená literatura:

Jeffrey Gantz, Early Irish Myths and Sagas. London: Penguin Books, 21988.

Miranda Jane Green, Dictionary of Celtic Myth and Legend. London: Thames & Hudson, 1992.

Mabinogi: Keltské pověsti. Přel. Jan Vilikovský. Praha: »Zvláštní vydání...«, 41995.

Proinsias Mac Cana, Celtic Mythology. London: Chancellor, 31996.

Bernhard Maier, Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart: Kröner Verlag, 1994. [Angl. překl.: Dictionary of Celtic Religion and Culture. Woodbridge: Boydell & Brewer, 1997.]

Bernhard Maier, Die Religion der Kelten: Götter - Mythen - Weltbild. München: C. H. Beck, 2001.

Jan de Vries, Keltische Religion. Die Religionen der Menschheit 18; Stuttgart: Walter Kohlhammer, 1962. [Franc. překl.: La religion des Celtes. Paris: Payot, 1963.]

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

K získání atestu formou ústní zkoušky je třeba osvojit si látku z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: UFRANTAL (16.10.2013)

1. Prolegomena

1.1 Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, otázka etnogeneze Keltů, etapy dějin keltského panství, jeho částečná romanizace, společenské zřízení a vrstvy, písmo ogam, rozdělení keltských jazyků na goidelské (irština, skotská a irská gaelština, manština) a britonské (galština, velština, kornština, bretonština).

1.2 Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, obětiště, oltáře, nekropole, sochy, drobné plastiky atd.), piktografické dokumenty (reliéfy, ceremoniální nádoby atd.), písemné prameny (epigrafický materiál, zprávy antických autorů, středoirské a středovelšské písemnictví), role komparativních a etnografických dat.

2. Posvátné reprezentace

2.1 Panteon - prolegomena: generické pojmy, problém interpretatio romana, resp. græca, otázka synkretizace keltského a římského náboženství.

2.2 Galský panteon I: tzv. Cæsarova pětice (galský Iuppiter, Mercurius, Mars, Apollo a galská Minerva) a další božstva známá prostřednictvím interpretatio romana, resp. græca (galský Dis Pater, Vulcanus, Neptunus, Hercules, Silvanus atd.).

2.3 Galský panteon II: tzv. Lucanova triáda (Teutates, Esus, Taranis).

2.4 Galský panteon III: další významná božstva (Lugus, Ogmios, Sucellus, Cernunnos, Epona atd.).

2.5 Irský panteon I: Tuatha Dé Danann a dvojice jeho vládců Nuada a Lug.

2.6 Irský panteon II: Ogma a božstva válečnická, Dagda a božstva reprodukce.

2.7 Irský panteon III: Diancecht a božstva léčitelská, Goibniu a božstva řemesel.

2.8 Irský panteon IV: další významná božstva (Donn, Nechtan, Ler, Manannán, Brigit atd.).

2.9 Velšský panteon I: problém transpozice božských entit do héroických postav v První větvi Mabinogi (Arawn, Pwyll, Hafgan, Rhiannon, Teyrnon atd.).

2.10 Velšský panteon II: problém transpozice božských entit do héroických postav ve Čtvrté větvi Mabinogi (Math, Dôn, Gwydyon, Arianrhod, Llew, Blodeuwedd atd.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK