PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Buddhismus I - ARL100111
Anglický název: Buddhism I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (31.08.2016)
Základní úvod do buddhismu.

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní vhled do historie, učení a praxe této rozsáhlé tradice. V kurzu se seznámíme s postavou zakladatele a jeho učením, proměnami tohoto učení, jeho filosofickými a kosmologickými aspekty, a s ním spojené náboženské praxe. Kromě vzniku a vývoje této tradice v Indii se budeme zabývat i šířením do dalších regionů a kulturních okruhů.
Kurz nepředpokládá žádnou předběžnou znalost tématu.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (31.08.2016)

Předepsaná literatura:

 

CARRITHERS, Michael, 1994. Buddha.  Praha: Odeon a Argo. ISBN 8020704957  9788020704955. 
FIŠER, Ivo, 2000. Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu. Praha: DharmaGaia. ISBN 8085905744  9788085905748.
WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE, 2011. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. Praha: ExOriente. ISBN 9788090424685  8090424686.
(WILLIAMS, Paul, Anthony TRIBE a Alexander WYNNE, 2012. Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition. 2 edition. B.m.: Routledge.)
ZBAVITEL, Dušan, 2008. Základní texty východních náboženství: Raný indický buddhismus. Praha: Argo. ISBN 9788072039166  8072039164. 
 

Doporučená literatura

GJAMCCHO, Tändzin 1999. Úvod do buddhismu. Přel. Eva ZAHRADNÍČKOVÁ. Praha: DharmaGaia. ISBN 8085905299  9788085905298.
HARVEY, Peter, 2012. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. 2nd edition. New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521676748.
SIDERITS, Mark, 2007. Buddhism as Philosophy: An Introduction. Aldershot, England : Indianapolis, IN: Hackett Pub Co. ISBN 9780872208735.
 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (31.08.2016)

Zkouška v rozsahu předepsané (povinné) literatury a obsahu přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. (18.01.2019)

 

  1. Představení kurzu, buddhismus jako světové náboženství          
  2. Buddha  (hagiografický životopis, datace)
  3. Dharma (historické pozadí vzniku buddhismu, Buddhovo učení, buddhistický kánon)
  4. Sangha (formování mnišské obce, ordinace, role laiků) 
  5. Vývoj budhistického myšlení, školy raného buddhismu 
  6.  Vznik mahájány
  7.  Mahájánové školy
  8.  Víra a náboženský život
  9.  Meditace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK