PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řecké náboženství II - ARL100110
Anglický název: Greek Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3304
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100028
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (20.02.2010)
Cílem kurzu je podat úvod do řeckého náboženství. Letní semestr bude věnován řeckým bohům. Na mýtech, kultech a ikonografii se pokusím předvést vnitřní povahu a tvar každého boha, zahlédnout jednotu za množstvím jeho manifestací a ukázat, jaké místo v myšlenkovém a společenském světě Řeků mu náleželo. Kurs je určen pro religionisty, a proto nebude jen neutrálním historickým líčením fakt, ale bude se zároveň snažit na řeckém materiálu předestřít obecnější náboženská témata.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (14.05.2014)

Veškerá literatura je ke stažení na moodlu.

B: Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
Cs: Eric Csapo, Theories of Mythology, Malden: Blackwell, 2005, s. 301-315
D: Susan Deacy, Athena, London: Routledge, 2008
Dw: Ken Dowden, The Uses of Greek Mythology, London: Routledge, 1992, s. 65-68
F: Paul Friedrich, The Meaning of Aphrodite, Chicago - London: Chicago University Press, 1978, s. 129-148
G: Fritz Graf, Greek Mythology: An Introduction, tr. by Thomas Marier, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993
HH: Homérské hymny, př. O. Smrčka, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959
K: Karl Kerényi, Mytologie Řeků I: Příběhy bohů a lidí, př. J. Binder, Praha: Oikúmené, 1996
K2: Karl Kerényi, Mytologie Řeků II: Příběhy héróů, př. J. Binder, Praha: Oikúmené, 1998
M: Y. Bonnefoy (ed.), Mythologies, vol. I., tr. under the direction of W. Doniger, Chicago - London: Chicago University Press, 1991
P: Robert Parker, "Myths of Early Athens," in Jan Bremmer (ed.), Interpretations of Greek Mythology, London: Routledge, 1987, s. 187-207
R: H. J. Rose, A Handbook of Greek Mythology, London: Methuen, 1928
RCh: Texty Radka Chlupa
V J.-P. Vernant, Vesmír, bohové, lidé: Nejstarší řecké mýty, Praha - Litomyšl: Paseka, 2001
V2: J.-P. Vernant, "The Figure and Functions of Artemis in Myth and Cult", in Mortals and Immortals: Collected Essays, ed. by F. I. Zeitlin, Princeton: Princeton University Press, 1991, s. 195-206

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (20.02.2010)

Kurz je atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů. Při zkoušce obdrží student na výběr ze dvou otázek. Zadaná literatura se bude zkoušet pouze v rozsahu udávaném rozmezím stran u jednotlivých otázek.

Otázky:

1) Počátky všeho a Diova vláda: V 13-43; B 125-131

2) Héra a její synové (Héfaistos a Arés): K 77-79, 117-124; B 131-135, 167-170

3) Afrodíté: K 56-64; B 152-156; F

4) Démétér: K 176-182; B 159-161; M 452-455; Thesmoforie (RCh)

5) Artemis: K 113-115; K2 242-244; V2

6) Athéna: K 94-101; B 139-143; D 17-32, 46-58

7) Apollón: K 102-113; M 437-441; HV

8) Dionýsos: V 124-133; HH 91-93; Dionýsos (RCh); M 456-463

9) Hermés: HH 59-79; B 156-159; M 485-489

10) Athénské mýty: P; R 263-266; G 136-140; M 340-346; Arrhéforie (RCh)

11) Héraklés: R 205-219; B 208-211; M 478-484; Cs

12) Trójská válka: V 63-79; R 240-248; Dw

13) Thébský cyklus: V 119-123, 134-149; Oidipús (RCh)

Veškerá literatura je k dispozici na moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (12.03.2018)

19. 2. Kdo jsou bohové a jak je lze studovat
26. 2. Počátky všeho a nastolení Diovy vlády
5. 3. Zeus a Héra
12. 3. (Héra - dokončení). Afrodíté
19. 3. (Afrodíté - dokončení.) Démétér
26. 3. Artemis
2. 4. Velikonoce
9. 4. Athéna
16. 4. Apollón
23. 4. Dionýsos
30. 4. děkanské volno
7. 5. děkanské volno
14. 5. Hermés

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK