PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychologie náboženství I - ARL100094
Anglický název: Psychology of Religion I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)
Psychologie náboženství (Psychology of Religion)
(čtvrtky od 10.50 do 12.20, FF UK č. 18)
Jednosemestrový kurs pro posluchače religionistiky, případně zájmce z jiných oborů, je zaměřen na klasiky
psychologie náboženství (James, Freud, Jung, Frankl, Fromm) a některé novější směry.
- Psychologický přístup k náboženství (encyklopedické heslo „Psychologie
náboženství “)
- W. James a počátky psychologie náboženství
- Freudova teorie náboženství – interpretace a kritika
- Jungův pohled na náboženství - interpretace a kritika
- Náboženství v díle Viktora Frankla
- Náboženství v novějších směrech psychoanalýzy
- Fromm a humanistická psychologie o náboženství
- G. Allport a typologie náboženství
- Náboženství v pohledu vývojové psychologie – Erikson, Rizzuto aj.
- Současné problémy a perspektivy psychologie náboženství

Požadavek k atestu (zkoušce)
5 stránková esej (cca 1.500 slov) + ústní zkouška (alespoň 3 knihy ze seznamu doporučené literatury)
Esej bude na jedno z následujících témat:
Náboženství v pojetí W. Jamese
Náboženství v pojetí S. Freuda
Náboženství v pojetí C. G. Junga
Náboženství v pojetí V. Frankla
Náboženství v pojetí E. Fromma
Náboženství v pojetí vývojové psychologie (Ericson, Rizzuto, Fowler)
Typologie náboženství (Allport, Fromm aj.)
Esej musí obsahovat charakteristiku a kritické zhodnocení teorie náboženství u vybraného autora, opřené o rozbor
alespoň jednoho díla (nepište životopis autora, ani pouhý „obsah knihy“, uvádějte přesné citace a bibliografii)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.02.2019)

Doporučená literatura:

primární

W. James. Druhy náboženské zkušenosti

S. Freud: Totem a tabu

S. Freud: Budoucnost jedné iluze

S. Freud: Mojžíš a monoteistické náboženství

C.G. Jung: Člověk a duše

C.G. Jung: Duše moderního člověka

C.G. Jung: K psychologii západ. a východ. náboženství, Sebrané spisy IV.

C.G. Jung: Odpověď na Joba

E. Ericson: Mladý muž Luther

E. Fromm: Budete jako bohové

E. Fromm: Dogma o Kristu

V. Frankl: Lékařská péče o duši

V. Frank: Vůle k smyslu

V. Frankl: Der unbewusste Gott

J. F. Fowler,: Stages of Faith

A.M. Rizzuto, The Bith of Living God

G. Allport, The Indivual and His Religion

Sekundární

D.M. Wulf: Psychology of Religion

P.C. Vitz: Sigmund Freud´s Christian Unsconscious, NY 1988

V. White: God and the Unconscious (česky: Bůh a nevědomí)

P. Riceoeur: De l´Iterpretation. Essai sur Freud

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.05.2019)

Požadavek k atestu: esej + ústní zkouška 

5 stránková esej (cca 1.500 slov) na jedno z následujících témat:

Náboženství v pojetí W. Jamese

Náboženství v pojetí S. Freuda

Náboženství v pojetí C. G. Junga

Náboženství v pojetí V. Frankla

Náboženství v pojetí E. Fromma

Náboženství v pojetí vývojové psychologie (Ericson, Rizzuto, Fowler)

Pokud student chce psát na jiné téma v rámci předmětu, je třeba to zkonzultovat s vyučujícím. 

Esej musí obsahovat charakteristiku a kritické zhodnocení teorie náboženství u vybraného autora, opřené o rozbor alespoň jednoho díla (nepište životopis autora, ani pouhý „obsah knihy“, uvádějte přesné citace a bibliografii).

Uveďte svůj studijní obor a ročník. 

Esej je třeba poslat elektronicky do 6. června a přinést v tištěné formě ke zkoušce. 

K ústní zkoušce předloží posluchač (nejlépe zašle spolu s esejí) alespoň 3 tituly různých autorů, jiné, než ty, které byly základem písemné práce. 

Doporučuji vybrat z tohoto seznamu: 

W. James: Druhy náboženské zkušenosti

S. Freud: Totem a tabu

S. Freud: Budoucnost jedné iluze

S. Freud: Mojžíš a monoteistické náboženství

C.G. Jung: Člověk a duše

C.G. Jung: Duše moderního člověka

C.G. Jung: K psychologii západ. a východ. náboženství, (Sebrané spisy IV.)

C.G. Jung: Odpověď na  Joba (Sebrané spisy IV.)

E. Ericson: Mladý muž Luther

E. Fromm: Budete jako bohové

E. Fromm: Dogma o Kristu

V. Frankl: Lékařská péče o duši

V. Frank: Vůle k smyslu

V. Frankl: Der unbewusste Gott

V. Frankl, Lapde: Bůh a člověk hledající smysl

J. F. Fowler,: Stages of Faith

H. Küng: Freud a budoucnost náboženství 

A.M. Rizzuto, The Bith of Living God

 V. White: Bůh a nevědomí 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK