PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie náboženství II. - ARL100089
Anglický název: Phenomenology of Religion II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3379
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Záměnnost : ARL100004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)
Kurs se zabývá aplikací obecných principů fenomenologie náboženství u jednoho z klasiků tohoto směru M. Eliadeho. Půjde zejména o jeho interpretace základních náboženských fenoménů, jejich strukturních souvislostí a vytváření systematických náhledů na náboženství jako takové, případně o postižení jeho podstaty. Kurs je určen pro studenty od 2. ročníku výše, doporučuje se, aby už měli absolvován kurs fenomenologie I.
Literatura
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)

Literatura:

a/ povinná

Mircea Eliade, Posvátné a profánní, Oikúmené, Praha 2006

Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu, Oikúmené, Praha 1993

Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství, Argo, Praha 2004

Mircea Eliade, Poznámky o náboženském symbolismu, in: M. Eliade, Mefisto a androgyn, Oikúmené, Praha 1997, s. 153-172 

Mircea Eliade, Mýtus a skutečnost, Oikúmené, Praha 2011

b/ doporučená:

Milan Mrázek, Fenomenologie náboženství, in: J. Heller, M. Mrázek, Nástin religionistiky, Kalich, Praha 1988, s. 227-310

Daniel L. Pals, Skutečnost posvátna: Mircea Eliade, in: Osm teorií náboženství, Ex Oriente, Praha 2015, s. 256-301

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.02.2018)

Kurs je atestován zkouškou v hodnotě 4 kreditů, která se zaměřuje na typologii náboženství, resp. morfologii posvátného u M. Eliadeho. Na některém z typů náboženských fenoménů student prokáže znalost faktografického materiálu a schopnost aplikace obecných východisek Eliadeho fenomenologie náboženství, resp. jejich kritiky.

 

Sylabus
Poslední úprava: LYCKM2AF (06.09.2017)

 

19.2.2018

 

Mircea Eliade: Posvátno jako základní neredukovatelná kategorie religionistiky. Manifestace posvátného: hierofanie (kratofanie, ontofanie).

 

26.2.2018

 

Svaté místo: Manifestace posvátného v prostoru. Sakrální prostor; střed, osa, pupek světa. Hierarchická struktura světa. Kosmos a chaos.

 

5.3.2018

 

Svatý čas: Manifestace posvátného v čase. Čas kosmický a čas historický. Cyklus a linearita času. Illud tempus a liturgický rok.

 

12.3.2018

 

Náboženský symbol: Průnik transcendentního do imanentního. Přímá hierofanie a symbolický systém. Symbolická "logika" a vyjádření paradoxu.

 

19.3.2018

 

Mýtus: Mythos jako řeč a modus bytí. Realita a fikce. Mýtus, pravda a dějiny. Kosmogonický mýtus a mýtus o původu, theogonie. Eschatologická transpozice.

 

26.3.2018

 

Kult, ritus, liturgie: Ustavování světa zpřítomňováním primordiální situace. Mýtus věčného návratu. "Ontologická žízeň", vztah k transcendentnu. Historizace a přeznačování.

 

9.4.2018

 

Posvátné kameny. Symbolismus vody.

 

16.4.2018

 

Nebe a nebeští bohové. Slunce a solární kult.

 

23.4.2018

 

Měsíc a jeho mystika.

 

30.4.2018

 

Země, chthonické epifanie.

 

7.5.2018

 

Vegetace: Rity a symboly regenerace.

 

14.5.2018

 

Zemědělství a kulty plodnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK