PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mýtus a jeho interpretace [1] - ARL100083
Anglický název: Myth and Its Interpretation [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (02.10.2011)

Cílem semináře bude představení nejzajímavějších moderních postupů používaných při interpretaci mýtu. Seznámíme se s nejdůležitějšími pohledy na smysl a funkci mýtu, a to zejména s ohledem na jejich praktickou aplikovatelnost. Jednotlivé teorie proto nebudeme probírat abstraktně, nýbrž budeme sledovat, jak s jejich pomocí různí religionisté vykládají konkrétní mýty (většina z nich bude pocházet z oblasti antického Řecka). Hlavní pozornost budeme věnovat různým formám strukturalistických výkladů, ale stejně tak např. i výkladům psychoanalytickým. Naším hlavním cílem nicméně nebude sledování toho, jak se mýtu mají k různým nemytickým rovinám (např. k psychice či společnosti), nýbrž zkoumání vnitřní hlubinné logiky mýtů. Budeme vycházet z premisy, že ačkoli mýty rezonují s různými rovinami lidské zkušenosti, mají zároveň i nějakou svou svébytnost a nejsou na tyto jiné roviny nikdy plně převoditelné, nýbrž si vytvářejí svět se svými vlastními pravidly. Našim úkolem bude naučit se těmto pravidlům rozumět a dokázat nacházet skrytý řád i v příbězích, které na první pohled mohou působit chaoticky a nesourodě.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Pracovat budeme mimo jiné s následujícími texty:

  • Claude Lévi-Strauss, "Struktura mýtů", in Strukturální antropologie, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006, pouze s. 182-193
  • Eric Csapo, Theories of Mythology, Malden: Blackwell, 2005
  • Philip Slater, "The Greek Family in History and Myth", Artehusa 7 (1974): 9-44
  • Philip Slater, The Glory of Hera, Princeton: Princeton University Press, 1992 (19681)
  • Richard Caldwell, "The Psychoanalytic Interpretation of Greek Myth", in L. Edmunds (ed.), Approaches to Greek Myth, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1990, pouze první část ("Myth, Dreams and Childhood"), s. 344-366
  • Terence Turner, "Oedipus: Time and Structure in Narrative Form", in R. Spencer (ed.), Forms of Symbolic Action, Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 26-68

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UFRCHLUP (22.09.2011)

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK