PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
English Religious Thought from the Reformation until J.H. Newman - ARL100070
Anglický název: English Religious Thought from the Reformation until J.H. Newman
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Tomáš Jajtner, Th.D., Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK