PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Judaismus v tradičních textech - ARL100065
Anglický název: Judaism - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: LYCKM2AF (30.09.2014)
Cílem semináře je seznámit studenty s důležitými texty židovské tradice, které měly rozhodující vliv na její formování v různých dějinných epochách. Jde zejména o texty hebrejské Bible, rabínské reflexe (klasický midraš, Mišna, Talmud), židovské mystiky v některých jejích podobách (klasická kabala, luriánská kabala, východoevropský chasidismus) a středověké židovské filosofie.
Literatura
Poslední úprava: LYCKM2AF (07.09.2016)

Použitá literatura (vybrané pasáže):


Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad, Praha 1985
James L. Kugel, The Bible as it was, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass - London 1997
Lawrence H. Schiffman, Texts and Traditions. A Source Reader for the Study of Second Temple and Rabbinic Judaism, Ktav Publishing House, Inc., Hoboken NJ, 1998
The Classic Midrash. Tannaitic Commentaries on the Bible, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1995
The Talmud. Selected Writings, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1989
Pirkej avot. Výroky otců. Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Sefer, Praha 1994
Zohar. The Book of Enlightenment,Safed Spirituality. Rules of Mystical Piety. The Beginning of Wisdom, Paulist Press, New York - Mahwah NJ, 1984
Norman Lamm, The Religious Thought of Hasidism. Text and Commentary, The Michael Scharf Publication Trust of Yeshiva University Press, 1999
Maimonides´ Introduction to His Commentary on the Mishnah. Translated and Annotated by Fred Rosner, Jason Aronson, Inc., New Jersey - London, 1995
Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed I-II, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1963
Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari, Academia, Praha 2013
Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart I-II, Feldheim Publishers, Jerusalem - New York, 1999

Metody výuky
Poslední úprava: LYCKM2AF (30.09.2014)

Těžištěm semináře je samostatná práce studentů s vybranými texty (písemné eseje a ústní referáty); důraz je kladen rovněž na pochopení historického a duchovního kontextu těchto textů v celku judaismu a pokus o srovnávání a hodnocení jednotlivých textů v rámci tohoto kontextu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: LYCKM2AF (30.09.2014)

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na semináři, písemného zpracování zadaného tématu a jeho ústní prezentace na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK