PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sanskrt I [2] - ARL100037
Anglický název: Sanskrit I [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Holba, Ph.D. (02.10.2012)

Tento kurs je koncipován jako čtyřsemestrální jazykový kurs pro studenty, kteří projevili zájem o četbu primárních textů hinduismu nebo buddhismu. Cílem kursu je dosáhnout takové pasivní znalosti sanskrtu, která by umožňovala číst a překládat jednodušší sanskrtské texty. Velký důraz bude kladen na samostatnou domácí práci a přípravu na každou vyučovací hodinu. Kurs je určen pro úplné začátečníky. Po seznámení se se sanskrtskou abecedou a s písmem dévanágarí, budeme postupně probírat sanskrtskou gramatiku (skloňování, časování) podle osvědčené učebnice M. Deshpande, A Sanskrit Primer, Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, 1997. Kurs se velmi doporučuje jako příprava pro zájemce o studium jazyka kanonických buddhistických textů pálijštiny, která je sanskrtu velmi blízká.

Atestace: V zimním i letním semestru bude udělen zápočet po úspěšném napsání dvou kontrolních testů. Zkouška probíhá ústně na základě četby cvičebních textů v probírané učebnici.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK