PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z lexikologie a slovotvroby ruštiny - ARJ100009
Anglický název: Seminar of Lexicology and Word-formation of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (24.09.2013)
Cílem kurzu je prohloubení a rozvoj znalostí studentů získaných na přednáškách z ruské lexikologie. Kurz se zaměřuje na procvičování problematičtějších úseků ruské lexikologie, studenti budou rovněž seznámeni s různými slovníkovými tituly a typy a s celkovým procesem tvorby slovníkového hesla. Kurz by měl nejen doplňovat teorii osvojenou na přednášce, ale také doplňovat ji o poznatky nové.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (24.09.2013)

Šanskij, N. M., Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka, Moskva 2007.

Chlupáčová, K., Cvičné texty z ruské lexikologie, Praha 1982.

Vavrečka, M., Lexikologie ruského jazyka, Ostrava 1989.

Koren'kova, E. V., Puškareva, N. V., Sovremennyj russkij jazyk, Lekskologija, Frazeologija, Leksikografija, Sankt-Peterburg 2004.

Uher, F., Nauka o slovní zásobě: tematické okruhy a cvičení, Brno 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK