PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Aplikovaná sociální psychologie a její metody - APS500007
Anglický název: Applied Social Psychology and its Methods
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Záměnnost : APS500005
Je záměnnost pro: APS500005
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (18.05.2020)

Odevzdaná seminární práce v rozsahu cca 10 normostran na jedno z přednášených ( případně zaslaných) témat nebo on line rozprava, která bude vycházet z doporučených odborných zdrojů a naposílaných materiálů jednotlivých přednášejících, dle původního harmonogramu. 

Seminární práci odevzdávat na mail: lenka.sulova@secar.cz

On line rozprava dle vypsaných termínů, probíhá on line v systému Teams, v týmu Příležitostná psychologie, vstupní kód: m4depll

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK