PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba textů ke komparativní politologii - APOV30164
Anglický název: Readings in Comparative Politics
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Mgr. Štěpán Drahokoupil
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (16.09.2013)

Kurz je koncipován jako doplňující k předmětům Komparace politických systémů (Bc.) a Komparativní politologie (Mgr.), NIKOLIV však povinný. Pro zapsání kurzu nejsou určeny žádné prerekvizity, avšak je doporučeno, aby studenti již měli splněn předmět Komparace politických systémů, nebo ho měli zapsaný zároveň s tímto kurzem. Ideálně je kurz určen pro 2. nebo 3. ročníky bakalářského studia a 1. ročník navazujícího magisterského studia.

Kurz má za cíl představit studentům stěžejní literaturu v oblasti komparativní politologie. Pracovat tak budeme převážně s původními texty klasických autorů (Linz, Schmitter, Stepan, Karl, O’Donnell a další). Klasické články autorů budou vždy doplněny o konkrétní příklady zemí.

Texty pro kurz jsou vybírány s ohledem na kurzy Komparace politických systémů, Komparativní politologie a zároveň na seznam literatury k závěrečným zkouškám.

Kurz bude zakončen workshopem na téma arabské jaro.

Témata kurzu:

1. Totalitarismus, autoritářské režimy, sultanistické režimy
2. Hybridní režimy
3. Demokracie
4. Tranzitologie
--------------------------------
5. Arabské jaro

Podrobný seznam textů bude představen na první hodině (7. října 2013).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (16.09.2013)

·         pravidelná účast na hodinách (povoleny 2 absence)

·         aktivní účast na hodinách - referáty, účast v diskusích

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (16.09.2013)

Chehabi, H. E., Linz, Juan J. (1998): Sultanistic Regimes, The John Hopkins University Press

 

Levitsky, Steven, Way, Lucan (2010): Competitive Authoritarianism, Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge University Press

 

Linz, Juan, Stepan, Alfred (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London, John Hopkins University Press

 

Linz, Juan J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder, London,

 

O‘DonnellL, Guillermo, Schmitter, Philippe (1986): Transitions from authoritarian rule. Baltimore: Johns Hopkins University Press

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK