PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika výslovnosti cizích jazyků - APH610049
Anglický název: Foreign language pronunciation teaching
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Cílem předmětu je představit výuku výslovnosti v kontextu vývoje didaktiky cizích jazyků; důraz je přitom kladen
na současné pojetí v rámci komunikativního přístupu. V seminářích se studenti seznámí s aktuálními otázkami v
oblasti výuky výslovnosti a formou praktických ukázek na různých jazycích (převážně na angličtině) si vyzkoušejí
různé typy cvičení podporující úspěšné osvojení zvukové podoby cizího jazyka v oblasti percepce i produkce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (30.06.2015)

Základní studijní literatura:

Celce-Murcia, M., Brinton, M. D. & Goodwin, J. M. (2010): Teaching Pronunciation. A Coursebook and Reference Guide. New York: Cambridge University Press. (vybrané části)

Trouvain, J. & Gut, U. (2007): Non-Native Prosody. Phonetic Description and Teaching Practice. Berlin: Mouton de Gruyter. (vybrané části)

Derwing, T. M. & Munro, M. J. (2005): Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, roč. 39, č. 3, s. 379-396.

Couper, G. (2006): The Short and Long-Term Effects of Pronunciation Instruction. Prospect, roč. 21, č. 1, s. 46-66.

Pardo, D. B., 2004. Can Pronunciation be Taught? A Review of Research and Implications for Teaching. In: Revita Alicantia de Estudios Inglesses. Alicante University, č. 17.

Patkowski, M. S. (1994): The Critical Age Hypothesis and Interlanguage Phonology. In: Yavas, M. S. (ed.) First and Second Language Phonology. San Diego (CA): Singular Publishing, s. 205-221.

Další odborná literatura:

Derwing, T. M., Munro, M. J. & Wiebe, G. (1998): Evidence in Favour of a Broad Framework for Pronunciation. Language Learning, roč. 48, s. 393-410.

Macdonald, S. (2002): Pronunciation - Views and Practices of Reluctant Teachers. Prospect, roč. 17, č. 3, s. 3-18.

Hendrich, J. a kol. (1988): Didaktika cizích jazyků, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Koren, S. (1995): Foreign Language Pronunciation Testing: A New Approach. System, roč. 23, č. 3, s. 387-400.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

prezence min. 70 %, aktivní účast, referát na zadané téma, závěrečný test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Přehled témat:
1. Proměnlivý zájem o výuku výslovnosti na pozadí historického vývoje didaktiky cizích jazyků.

2. Současné pojetí výuky výslovnosti v rámci komunikativního přístupu.

3. Role nelingvistických faktorů ve výuce výslovnosti.

4. Hypotéza kritického období.

5. Účinnost výslovnostní výuky. Fosilizace.

6. Základní kritéria pro výběr a řazení výslovnostního učiva. Výslovnostní model.

7. Otázka fonologického minima na příkladu anglického jazyka.

8. Integrace výslovnostních prvků do učiva. Typologie výslovnostních cvičení.

9. Způsoby nácviku percepce vybraných výslovnostních jevů.

10. Způsoby nácviku produkce vybraných výslovnostních jevů.

11. Základní metody testování výslovnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK