PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi BII - APH610020
Anglický název: Experimental Design in Phonetics BII
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610034
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Prerekvizity : APH610019
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Seminář navazuje na Seminář k experimentální praxi BI.
Cílem je získání zkušeností s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v týmu. Studenti
provedou ucelený experiment v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení postupu po zpracování
materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování protokolu.
Téma je voleno z některého aktuálního výzkumu řešeného ve FÚ.
Semináře k experimentální praxi BI a BII mohou řešit samostatná témata. Podle složitosti úkolu a počtu studentů
může v Semináři k experimentální praxi BII pokračovat práce zahájená v Semináři k experimentální praxi BI. V
tom případě se předpokládá pokračování od etapy 3–4.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006): Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

Další odborná literatura:
Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Etapy:
1. Náměty pro práci v semináři, seznámení se s výsledky dosavadního výzkumu. Výběr tématu, konkretizace úkolu. Určení postupu práce.

2. Pořízení materiálu: výběr a sestřih zvukových textů, pořízení nahrávek při přípravě poslechových testů, příprava materiálu pro zpracování.

3. Provedení analýzy, realizace poslechových testů.

4. Statistické zpracování údajů získaných v etapě 3.

5. Vyhodnocení výsledků z hlediska hypotézy stanovené ve vstupním úkolu. Vypracování protokolu. Závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK