PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k výzkumu řečové percepce II - APH510079
Anglický název: Design of speech perception experiments II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610048
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Prerekvizity : APH510055
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Předmět pokračuje v rozšiřování praktických zkušeností s experimentálním výzkumem řečové percepce, těžištěm
je týmová práce na konkrétním materiálu. Podle aktuálně prováděného výzkumu bude zvoleno téma experimentu,
který studenti provedou od zpracování materiálu a tvorby testu po jeho zadání posluchačům a vyhodnocení
výsledků. Studenti získají zkušenosti s vypracováváním výzkumné zprávy a procvičí si zásady kritického
zhodnocení provedeného výzkumu v konfrontaci s prostudovanou literaturou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Základní studijní literatura:

Iverson, P. & Kuhl, P. (1995). Mapping the perceptual magnet effect for speech using signal detection theory and multidimensional scaling. Journal of the Acoustical Society of America 97, 553-562.

Pisoni, D. B. & Remez, R. E. (eds.) (2005): The handbook of speech perception. Oxford: Blackwell.

Wickens, T. D. (2001). Elementary Signal Detection Theory. New York: OUP.

Další odborná literatura:

Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Macmillan, N., a Creelman, C. (2005). Detection theory: A user’s guide (2. vydání). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Prezence min. 75 %

Aktivní podíl na všech částech experimentu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Témata:
1. Měření reakčních dob - Alvin vs. DmDX. Problematika měření.

2. Konkretizace dílčího úkolu pro daný semestr, určení postupu práce.

3. Pořízení materiálu a nahrávek.

4. Příprava percepčních testů, jejich vyladění.

5. Zadání poslechového testu respondentům.

6. Analýza výsledků. Statistické metody pro percepční data.

7. Vypracování výzkumné zprávy.

8. Kritické zhodnocení, diskuze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK