PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Současné trendy světové fonetiky - APH510061
Anglický název: Current Trends in International Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Předmětem výuky je rozbor současné situace ve fonetickém výzkumu v mezinárodním měřítku. Výběr témat a jim
odpovídajících studijních materiálů zajišťuje u studentů vytvoření uceleného obrazu stavu vědy v daném roce
výuky.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Základní studijní literatura:
vybrané články k tématům zejména z:

International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken 2007: Proceedings of the 16th ICPhS (a novější)

Interspeech, Brighton 2009: Proceedings (a novější)

Hoffmann, R. - Mixdorff, H. (eds.) (2006): Speech Prosody, 3rd International Conference Dresden 2006, Proceedings. Dresden: TUD Press. (a novější)

poslední ročníky časopisů Journal of Phonetics, Phonetica, Language and Speech.

Vích, R. (ed.) (2007): Speech Processing Proceedings from 17th Czech-German Workshop. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR. (a novější)

internetové stránky jednotlivých světových fonetických pracovišť

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Konkrétní náplň předmětu je každoročně aktualizována dle vývoje oboru, je však dbáno na to, aby pokrývala následující okruhy:

1. řečové technologie a jejich aplikace,

2. světová výzkumná centra a přehled jejich současné badatelské činnosti,

3. řečové databáze a jejich praktické využití při výzkumu,

4. nejnovější směry ve fonologii,

5. současný výzkum prozodie technika vs. lingvistický rámec výzkumu,

6. možnosti současné neurofonetiky,

7. modelování psychofonetických procesů při percepci a produkci řeči,

8. aplikace fonetiky a fonologie při studiu osvojování cizích jazyků a terapii vad řeči.

Výuka reaguje též na trendy týkající se způsobů vedení výzkumu a prezentace výsledků badatelské činnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK