PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Psychofonetika - APH510028
Anglický název: Psychophonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Předmětem výuky jsou vybrané problémy vztahu myšlení a artikulované řeči.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Základní studijní literatura:
Pisoni, D. B. & Remez, R. E. (eds.) (2005): The handbook of speech perception. Oxford: Blackwell.

McQueen, J. M. & Cutler, A. (2001): Spoken word access processes: An introduction. Language and cognitive processes, roč. 16, č. 5-6, s. 469-490.

Další odborná literatura:
Handel, S. (1989): Listening. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Levelt, W. J. M. (1989): Speaking: From intention to articulation. Cambridge, Mass.: MIT Press.

aktuální články z odborných časopisů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (05.09.2011)

Program zahrnuje následující bloky témat:
1. Proces osvojování řeči, vztah rozvoje řeči a sociálního prostředí.

2. Patologické řečové projevy a jejich možné příčiny.

3. Otázka mentálních reprezentací lingvistických jednotek v mysli uživatele jazyka.

4. Faktory podmiňující používání různých forem a stylů jazyka i řeči (kvalita dikce, volba výslovnostních forem) vzhledem k funkci projevu, typu posluchače a prostředí.

5. Způsoby vyjádření záměru, vztahu a nálady mluvčího (přesnost artikulace, respektování výslovnostní normy, emotivita a expresivita ve výslovnosti).

6. Percepce řeči v různých jazykových rovinách včetně vnímání postojové modality.

Vybrané aspekty problematiky jsou v rámci semináře dokládány fonetickými analýzami různých typů projevů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK