PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pragmatic Aspects of Speech - APH200050
Anglický název: Pragmatic Aspects of Speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Předmět se zabývá pragmatickými aspekty verbální komunikace člověka. Studenti jsou vedeni k pochopení, že
komunikace jakožto sociální akt se promítá do volby použitých jazykových a řečových prostředků. Východiskem
rozborů je přirozená spontánní komunikace v televizních debatách.

Předmět je vyučován v angličtině.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Základní studijní literatura:

Searle, J.R. (1979, reprinted 2005): Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Have, P. (2007): Doing conversation analysis. 2nd edition. London: Sage.

Goodwin, Ch. & Heritage, J. (1990): Conversation analysis. Annual Review of Anthropology 19, pp. 283-307

Potter, J. (2003): Discursive psychology: between method and paradigma. Discourse and Society 14/6, pp. 783-94.

Wooffitt, R. (2005): Conversation Analysis and Discourse Analysis. London: Sage Publications - vybrané oddíly

Další odborná literatura:

Austin, J.L. (1962): How To Do Things With Words. Oxford: Oxford University Press.

Hardy, M. & Bryman, A. (2004). Handbook of Data Analysis. London: Sage Publications - vybrané oddíly

Pisoni, D.B. & Remez, R.E. (Eds.), (2005). The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.

Pisoni, D.B. (1997). Some thoughts on ‘normalization’ in speech perception. In: K.Johnson & J.W.Mullennix (Eds.) Talker variability in speech processing, pp. 9-32. San Diego: Academic Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

Referát na zvolené téma ze zadané oblasti; seminární práce obsahující analýzu mluveného projevu; aktivní, informovaná účast v diskusích

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (21.02.2018)

Základní témata předmětu:
1. Přístupy ke zkoumání verbální komunikace (rétorická a diskurzivní psychologie, teorie mluvního aktu)
2. Organizace replik (struktura repliky, elicitace repliky, koncept lingvistického repertoáru)
3. Rozvíjení, divergence, konvergence a kontinuita v diskurzu
4. Ohnisko, vytýkání, prominence
5. Implikace, nepřímá vyjádření komunikátů
6. Otázky kontextu komunikačních situací
7. Interakce v institucionální prostředí, přesvědčování a autorita
8. Politický diskurz
9. Komunikační rizika, externalizace a "normalizace"
10. Normativní aspekty verbální komunikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK