PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyziologická fonetika - APH200035
Anglický název: Physiological Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazyk
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Cílem předmětu je seznámení s principy řečové komunikace z fyziologického hlediska. Zvláštní pozornost bude
věnována jevům podstatným pro popis češtiny také ve srovnání s dalšími jazyky.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Odborná literatura

Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Požadavky k atestaci:

Zkouška složená z písemné a ústní části

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (01.08.2014)

Hlavní tematické okruhy:

1) Proces řečové komunikace. Základy neurolingvistiky.

2) Respirační ústrojí a funkce dýchání při řeči.

3) Anatomie a funkce hrtanu, základní nastavení hlasivek. Princip a typy fonace.

4) Artikulační ústrojí - mluvidla a nadhrtanové dutiny. Limity artikulace.

5) Podstata vokalické a konsonantické artikulace. Systém vokálů a konsonantů v češtině, artikulační variabilita.

6) Procesy ve spojité řeči, modifikace a deformace při výslovnosti hlásek.

7) Tvoření nepulmonických hlásek.

8) Stavba a fungování sluchového ústrojí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK