PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Statistické metody ve fonetickém výzkumu I - APH200013
Anglický název: Statistics in Phonetic Research I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Předmět uvádí studenty s filologickým zaměřením do problematiky statistiky a jejího využití při základních
postupech deskriptivních a indukčních analýz. Je koncipován tak, aby jednotlivé pojmy, vztahy a koncepty bylo možno
demonstrovat na postupech při zpracování řečového materiálu.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)

Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (13.12.2018)

1. Úvod do statistického zpracování dat.
2. Základní a výběrový soubor; typy proměnných; typy chyb.
3. Základní prostředky deskriptivní statistiky; bodové a intervalové odhady, grafy.
4. Rozdělení náhodných veličin a jejich vlastnosti.
5. Normalizace fonetických dat.
6. Testování hypotéz a p-hodnota.
7. Testování četností.
8. Testování rozdělení.
9. Testování středních hodnot.
10. Neparametrické testy.
11. Prostředky zpracování dat v programu R.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK