PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Portugalština II - APGV00084
Anglický název: Portuguese II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: portugalština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (13.06.2014)

Cílem kurzu je prohloubení gramaticko-lexikálních struktur současné evropské portugalštiny s výstupní jazykovou úrovní A2.
Probírané tématické okruhy: nepravidelná slovesa, imperfektum, složené perfektum, kondicionál, konjunktiv přítomný, minulý i budoucí, časová souslednost, trpný rod, slovesné perifráze, gerundium, psaní dopisů, základní konverzační témata.

Účast na hodinách: v každém semestru jsou povoleny pouze tři absence.
Atestace: podmínkou pro udělení zápočtu či absolvování zkoušky je aktivní účast na hodinách a úspěšné absolvování testu.
Na získání zápočtu jsou povoleny pouze dva pokusy, na zkoušky tři.

Bibliografie:
JINDROVÁ, Jaroslava e talii. Portugalština. Praha: Leda 2001.
CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa 1999.Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (04.12.2013)

VER ANOTACE

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. (04.12.2013)

VER ANOTACE

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK