PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Iberoamerická kultura I - APG100129
Anglický název: Ibero-American Culture I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Vyučující: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Záměnnost : APG100004
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Unamuno.docx prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

ZS končí zápočtem. Ten se udílí za aktivní účast v hodinách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

Písemná práce na vybrané téma (doporučujeme předem prokonzultovat s vyučující) v rozsahu 8 stran. Předpokládá se citace alespoň 3 různých pramenů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (02.10.2017)

Út 15:00 - 16:35

H213

Grauová Šárka, Mgr., Ph.D.,

 Housková Anna, prof. PhDr., CSc.

1

3.10.2017

ŠG: Identita včera a dnes. Národ a lid.

2

10.10.2017

AH: Španělská kulturní identita

3

17.10.2017

ŠG: Portugalská kulturní identita

4

24.10.2017

AH: Problém Španělska a „intrahistorie“ (Unamuno)

5

31.10.2017

AH: Španělsko a Evropa (Ortega y Gasset)

6

7.11.2017

ŠG: My a oni (Eduardo Lourenço). Portugalsko a EU.

7

14.11.2017

ŠG: Saudade jako cit a kategorie

8

21.11.2017

AH: Don Quijote jako symbol Španělska

9

28.11.2017

ŠG: Fado jako kulturní jev

10

5.12.2017

AH: Trojí hispánství (Fuentes)

11

12.12.2017

ŠG: Lusotropikalismus: realita, nebo ideologie?

12

19.12.2017

AH: Pojetí kolonie (Rubert de Ventós)

                            

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK