PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Iberoamerická kultura I - APG100129
Anglický název: Ibero-American Culture I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Vyučující: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Záměnnost : APG100004
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout Unamuno.docx
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

ZS končí zápočtem. Ten se udílí za aktivní účast v hodinách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (21.10.2014)

Písemná práce na vybrané téma (doporučujeme předem prokonzultovat s vyučující) v rozsahu 8 stran. Předpokládá se citace alespoň 3 různých pramenů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (12.11.2016)


1


4.10.2016


ŠG: Úvodní hodina. Identita včera a dnes. Národ a lid.


2


11.10.2016


AH: Španělská kulturní identita


3


18.10.2016


ŠG: Portugalská kulturní identita


4


25.10.2016


AH: Problém Španělska a „intrahistorie“ (Unamuno)


5


1.11.2016


AH: Španělsko a Evropa (Ortega y Gasset)


6


8.11.2016


ŠG: My a oni (text Eduarda Lourença). Portugalsko a EU.


7


15.11.2016


ŠG: Saudade jako cit a kategorie


8


22.11.2016


AH: Don Quijote jako symbol Španělska


9


29.11.2016


ŠG: Fado jako kulturní jev


10


6.12.2016


AH: Trojí hispánství (Fuentes)


11


13.12.2016


ŠG: Lusotropikalismus: realita, nebo ideologie?


12


20.12.2016


AH: Pojetí kolonie (Rubert de Ventós)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK