PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Povinně volitelný seminář pro starší pravěk 1, 2 - APA550029
Anglický název: The Facultative Seminar for the Older Prehistory 1, 2
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chmela
Vyučující: PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chmela
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (09.11.2011)
Seminář je zaměřen na diplomové práce s tématikou staršího pravěku. Studenti pravidelně referují o postupu prací na svých tématech, diskutují o zvolených pracovních postupech, vybraných teoretických a metodologických otázkách spjatých se sledovaným tématem apod.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (09.11.2011)

Aktuální domácí i zahraniční literatura.

(Vychází se z přírůstku knihovny Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Archeologického ústavu AV ČR a ze soukromých zdrojů vedoucích seminářů).

Archeologické hmotné prameny ze sbírek Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a další.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (09.11.2011)

V semináři se pravidelně diskutuje o nejnovější domácí i evropské odborné literatuře s tematikou staršího pravěku,  o obecných, širších i speciálních problémech teorie a metodologie oboru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK