PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metodologie v archeologii - APA111015
Anglický název: Theory and methodology in archeology
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Je záměnnost pro: AKA500066
Anotace
Poslední úprava: Ing. Renata Šmidtová (09.02.2024)
Kurz nabízí intenzivní úvod do archeologické teorie a metodologie. Jeho cílem je představit základní přehled vývoje
archeologické teorie a zmapovat vybraná klíčová témata současné archeologie. Kurz je vyučován formou
přednášky 1x za týden.
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu studující:
- získají základní orientaci v teoretických debatách v archeologii, v archeologické metodologii, budou mít
přehled o historickém vývoji archeologické teorie;
- rozvinou své kritické myšlení a schopnost přemýšlet o argumentu založeném na teorii; studující
prostřednictvím osvojených znalostí a dovedností rozvinou svou schopnost aplikovat teoretický přístup a využít jej
při psaní diplomové práce nebo v rámci výzkumu;
- rozvinou své dovednosti ve verbální diskusi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Renata Šmidtová (09.02.2024)

Požadavky a metody hodnocení:

Na každou přednášku je třeba si přečíst určený text. Očekává se, že studující si text přečtou a budou aktivně přispívat do diskuse během přednášky.

APA111015: Tento kurz je zakončen zápočtem. Hodnocen bude:

a) Podle aktivity v hodině a přípravě na jednotlivé hodiny, tj. dle pročtení zadaného textu a ochoty diskutovat problematiku (100% hodnocení).

AKA500066: Tento kurz je zakončen zkouškou. Hodnocen bude:

a) Formou testu, kde budou otázky k jednotlivým tématům probraných v semestru (60% známky)

b) a podle aktivity v hodině a přípravě na jednotlivé hodiny, tj. dle pročtení zadaného textu a ochoty diskutovat problematiku (40% známky).

Literatura
Poslední úprava: Ing. Renata Šmidtová (09.02.2024)

Seznam literatury (dle pořadí přednášek):

I.

Pro další informaci:

Johnson, Matthew. 2010. Common sense is not enough. In: Archaeological Theory An Introduction, Wiley Blackwell, 20-21. (Archaeological Theory An Introduction ( 2010, Wiley Blackwell). Matthew Johnson : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive )

II.

Ke čtení:

Binford, Lewis R. 1980. ‘Willow Smoke and Dogs’ Tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation’. American Antiquity 45 (1): 4-20. https://doi.org/10.2307/279653.

Pro další informaci:

Johnson, Matthew. 2010. ‘New Archaeolgy’. In: Archaeological Theory An Introduction, Wiley Blackwell, 32-56(Archaeological Theory An Introduction ( 2010, Wiley Blackwell). Matthew Johnson : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive )

III.

Ke čtení:

Miller, Daniel, and Christopher Y. Tilley, eds. Ideology, power and prehistory. Cambridge University Press, 1984. - chapter I, p. 1-15.(Miller, Daniel & Christopher Tilley 1984 Ideology, Power And Prehistory : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive )

Pro další informaci:

Earle, Timothy K., et al. ‘Processual archaeology and the radical critique [and comments and reply]’. Current anthropology, 1987, 28.4: 501-538.

IV.

Ke čtení:

Antczak, Konrad A., and Mary C. Beaudry. 2019. ‘Assemblages of Practice. A Conceptual Framework for Exploring Human-Thing Relations in Archaeology’. Archaeological Dialogues 26 (2): 87-110. .

V./

Ke čtení:

Ingold, Tim. 2012. ‘Toward an Ecology of Materials’. Annual Review of Anthropology 41 (1): 427-42. .

VI.

Ke čtení:

Frangipane, Marcella. 2021. ‘Cultures “in Transition”’. Interpreting Time, Persistence, and Changes in the Archaeological Record’. In In Bridging the Gap: Disciplines, Times, and Spaces in Dialogue, Volume 1, edited by Christian W. Hess and Federico Manuelli, 192-212. Summertown: Archaeopress.

VII.

Ke čtení:

Mendoza-Collazos, Juan Carlos & Sonesson, Göran. (2021). ‘Revisiting the life of things: A cognitive semiotic study of the agency of artefacts in Amazonia.’ Public Journal of Semiotics, 9(2), 30-52.

VIII.

Ke čtení:

Hicks, Dan; McAtackney, Laura. 2009. ‘Introduction: Landscapes as standpoints.’ In: Hicks, Dan; McAtackney, Laura; Fairclough, Graham. Envisioning Landscape: Situations and Standpoints in Archaeology and Heitage. Left Coast Press, Walnut Creek CA, 13-29.

X.

Text ke čtení:

Harrison, Rodney. 2015. ‘Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics of Heritage in the Age of Anthropocene’. Heritage & Society 8 (1): 24-42. https://doi.org/10.1179/2159032X15Z.00000000036.

Pro další informaci:

Harrison, Rodney, and Colin Sterling, eds. 2020. Deterritorializing the Future: Heritage in, of and after the Anthropocene. Open Humanities Press. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41204.

IX.

Robb, John E. 1998. ‘The Archaeology of Symbols’. Annual Review of Anthropology 27 (1): 329-46. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.27.1.329.

Barrett, John C. 2001. Agency, the Duality of Structure, and the Problem of the Archaeological Record In: Hodder, I (ed.) Archaeological Theory Today (1st edition) Cambridge: CambridgeUniversity Press, 141-164.

XI.

Závěrečné shrnutí - žádný text

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. (19.02.2024)

I. 21.2. - Úvodní hodina: Úvod do teorie a metodologie v archeologii
II. 28.2. - Nástin vývoje teoretických přístupů: Kulturně historická fáze, procesualismus, nová archeologie a etnoarcheologie
Text ke čtení Binford 1980
III. 6.3. - Moc a ideologie: Postprocesualismus
Text ke čtení: Miller and Tilley 1984
IV. 13.3. - Archeologický kontext: Stopa
Text ke čtení: Antczak and Beaudry 2019
V. 20.3. - Ekologie materiálů
Text ke čtení: Ingold 2012
VI. 27.3. - Archeologický kontext: Stálost a změna
Text ke čtení: Frangipane 2021
VII. 3.4. - Život věcí
Text ke čtení: Mendoza-Collazos and Sonesson 2021
VIII. 10.4. - Krajinná archeologie
Text ke čtení: Hicks and McAtackney 2009
IX. 17.4. Marxismus, společenská změna, moc a ideologie / (Post)strukturalismus, jednání a struktura
Texty ke čtení: Barret 2001, Robb 1998
X. 24.4. Kulturní dědictví a antropocén
Text ke čtení: Harrison 2015
XI. 15.5. Závěrečná hodina - shrnutí a otázky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK