PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Počátky evropské literární tradice I - ANRV00015
Anglický název: The Beginnings of the European Literary Tradition
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka volitelných předmětů
Neslučitelnost : AGR100007
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout Počátky evropské lit. tradice - četba.doc soubor základních děl řecké antické literatury v překladu
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (03.02.2016)


Výuka začíná v týdnu od 1.3.2016.

Cílem kurzu je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.
Fenomén orality a literality - zrození a "štafeta" jednotlivých žánrů - vztah literatury, náboženství a filosofie - role mýtu a mytologie - vliv Orientu - úloha kánonu - vždy problematická otázka recepce: tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (16.09.2017)

Povinná studijní literatura:

Stehlíková, E., Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991

Fischerová, S., Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice, in: HomérOdysseia, přel. V. Šrámek, Praha: Academia 2012, s. 425-479.

Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998, str. 19-42

 

Další studijní literatura"

L.Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha2001

Tronskij, S. M., Dějiny antické literatury I /Řecko/, Praha 1955

Stehlíková, E.: Římské divadlo, Praha 1993

Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948

Hussey, E., Presokratici, Praha 1997

Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993

Dodds, E.R., Řekové a iracionálno, Praha 2000

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha 1993

Rudolph, K., Gnóze, Praha 2010 

Slovník spisovatelů - Řecko, Praha 2005

The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982

 

Další doporučená literatura 

Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1963

Vernant, J.-P. , Mythe et pensée chez les Grecs, I-II, Paris 1981

Cambridge Companion to Homer, ed. R. Fowler, Cambridge 2004

Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. P. E. Easterling, Cambridge 1998

Nagy, G., The Best of Achaeans, Baltimore 1999

K. von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

History, Tragedy, Theory: Dialogues on Athenian Drama, ed. by B. Goff,  Austin, Texas 1995

Sourvinou-Inwood, C.: Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003 etc.

Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

Curtius, E.R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998

Auerbach, E., Mimesis, Praha 1998

Scholes, R., Kellogg, R., Povaha vyprávění, Brno 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (03.05.2016)

Zkouška se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech a vybraných děl sekundární literatury; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru. Oproti zápočtu z tohoto předmětu je třeba, aby přečtených a prostudovaných děl bylo řádově, zhruba dvojnásobně více /vzhledem ke kreditovému ohodnocení/.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK