PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počátky evropské literární tradice I - ANRV00015
Anglický název: The Roots of European Literary Tradition
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Neslučitelnost : AGR100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (10.10.2017)


Cílem kurzu je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.
Fenomén orality a literality - zrození a "štafeta" jednotlivých žánrů - vztah literatury, náboženství a filosofie - role mýtu a mytologie - vliv Orientu - úloha kánonu - vždy problematická otázka recepce: tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (01.10.2018)

Povinná studijní literatura:

Fischerová, S., Odysseia jako ustavující dílo evropské kulturní tradice, in:Homér, Odysseia, přel. V. Šrámek, Praha: Academia 2012, s. 425-479

Hussey, E., Presokratici, Praha 1997

Stehlíková, E., Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991

Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998, str. 19-42

Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948, str. 53-158

 

Další studijní literatura /v češtině/:

Canfora, L.Dějiny řecké literatury, Praha 2001

Tronskij, I. M., Dějiny antické literatury I. Řecká literatura, Praha 1955

Stehlíková, E., Antické divadlo, Praha 2005

Stehlíková, E.: Římské divadlo, Praha 1993

Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993

Pokorný, P., Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha 1993

Dodds, E.R., Řekové a iracionálno, Praha 2000

Curtius, E.R., Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998

Slovník spisovatelů - Řecko, Praha 2005  

 

Další doporučená literatura

The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982

Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1963

Vernant, J.-P. , Mythe et pensée chez les Grecs, I-II, Paris 1981

Cambridge Companion to Homer, ed. R. Fowler, Cambridge 2004

Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. P. E. Easterling, Cambridge 1998

Nagy, G., The Best of the Achaeans, Baltimore 1999

Fritz K. von, Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

History, Tragedy, Theory: Dialogues on Athenian Drama, ed. by B. Goff,  Austin, Texas 1995

Sourvinou-Inwood, C.: Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech a povinné studijní literatury; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK