PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
VS - Imaginární světy I - ANM50611
Anglický název: Imaginative Worlds I
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Malečková, Ph.D. (06.11.2019)
Imaginární světy je interdisciplinární kurz zaměřený na propojování témat a přístupů z oblasti filosofie, teorie médií, studia vizuální kultury a umění. V rámci "dějin imaginace" se od studia historie posuneme do současnosti i budoucnosti a jejich spekulativních podob.

Imaginace v průběhu historie v teorii i praxi (konkrétních příkladech). Orientační program semestru:

1. Lekce 1 (10.10.): Racionalita, šílenství a imaginace. Cogito a šílenství (Derrida a Foucault). Virtuální realita a ontologie.
2. Lekce 2 (17.10.): Mediální archeologie. (Parikka a Zielinski). Paobrazy (Jan Evangelista Purkyně). Média a společnost. Film a kulturní (ne)vědomí.
(McLuhan a Lacan/ Kittler).
3. Lekce 3 (24.10.): Vizuální kultura. (Foucalt a Mirzoeff). Obraz a znak. Vizualizace.
4. Lekce 4 (31.10.): (Experimentální) estetika. Umění a matematika. Abstrakce. (Mondrian a Manovich).
5. Lekce 5 (7.11.): Mýtus. (Eliade a Barthes). Hra. Procedurální rétorika.
6. Lekce 6 (14.11.): Chaos, náhoda. Glitch. Síť. Rhizom. Superkontingence (Meillassoux).
7. Lekce 7 (21.11.): Čas: temporalita a rychlost. (Bergson a Deleuze).
8. Lekce 8 (28.11.): Hyperrealita. (Ballard a Baudrillard).
9. Lekce 9 (5.12.): Future: AI Art. AI Imagination? AGI. Tělo umělé inteligence.
10. Lekce 10 (12.12.): Spekulativní design. (OOO, Spekulativní materialismus, korelacionismus; Bratton.) Nelidská senzoria. Posthumanismus.
11. Lekce 11 (19.12.) – diskuze.
Informace a materiály k přednáškám zde: https://drive.google.com/open?id=18oUBk73mEuELeJlZo6tQDhbDDmmdYFO0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK