PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Studia nových médií II - ANM50582
Anglický název: New Media Studies II
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Fiala (31.01.2020)
Předmět prohlubuje znalosti získané v předmětu Studia nových médií I a zaměřuje se na specifické diskurzy a přístupy k novým médiím (cyberstudies, hypertextové teorie, teorie her, teorie software, digitální antropologie, posthumanismus apod.). Poskytuje studentům prostor kriticky zkoumat vztah teorie nových médií k dalším disciplínám, jako sociologie, antropologie, vizuální studia, informační a věda, kybernetika, UX/HCI, game studies atd.


Pozor! První výuka v učebně proběhne z důvodu studijního pobytu vyučujícího až v termínu 25. 3., nezapomeňte se však na předmět prosím včas zapsat, pouze přihlášení studující obdrží informace k průběhu a realizaci distanční formy přímo e-mailem.
Literatura
Poslední úprava: FIALAJAK (01.02.2017)

AUGÉ, Marcel (1995). Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity. London: Verso.

CASTELLS, Manuel (2007). Mobile communication and society: a global perspective: a project of the Annenberg Research Network on international communication. Cambridge, MA: MIT Press.

GOFFMAN, Erving. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin

FOUCAULT, Michel (1977).  Panopticism.  In Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan.  New York: Vintage Books.  pp. 195-228.

HAYLES, N. Katherine (1999). How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 9780226321462

HOOKWAY, Branden (2014). Interface. MIT Press. ISBN: 9780262525503

ITO, Mizuko, BAUMER, Sonja, BITTANTI, Matteo, et al. (2009). Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media. Cambridge, MA: MIT Press.

RYAN, Susan Elizabeth (2014). Garments of Paradise. MIT Press. ISBN: 9780262027441

SALEN, Katie, ZIMMERMANN, Eric (2006). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology, MIT Press.

ZIELENSKY, Siegfried (2008). Deep Time of the Media. MIT Press. ISBN: 9780262740326

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK