PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praxe II - ANM50577
Anglický název: Field Practice II
Zajišťuje: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 15 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/studium/praxe
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK